Cụ thể, tính đến hết tháng 06/2017, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,17 triệu người (tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2016); BHXH tự nguyện là 0,241 triệu người (tăng 25,8%); Bảo hiểm thất nghiệp là 11,28 triệu người (tăng 7,4%); Bảo hiểm y tế 76,44 triệu người, đạt 82,19% dân số cả nước (tăng 4,9%).

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2017 thu Bảo hiểm xã hội đạt 140.304 tỷ đồng

Riêng tổng số thu qua 6 tháng đầu năm là 140.304 tỷ đồng, đạt 49,53% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 24.408 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016; tổng số tiền nợ từ BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp là 15.425,6 tỷ đồng, chiếm 5,4% kế hoạch thu.

Liên quan đến việc thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ Bảo hiểm y tế trong 6 tháng đầu năm, BHXH thông tin, ước cấp khoảng 13,3 triệu sổ BHXH trên toàn quốc, đạt 99% trên tổng số đối tượng tham gia BHXH; Ước cấp khoảng 76,4 triệu thẻ Bảo hiểm y tế, “phủ sóng” 82,19% dân số toàn quốc.

Cũng theo BHXH Việt Nam, tính đến hết 30/06 cả nước đã bàn giao được 2.377,871 sổ BHXH cho người lao động trong tổng số 12 triệu sổ BHXH phải bàn giao (không bao gồm khối lực lượng vũ trang), đạt khoảng 19%.

Trước đó, theo Quyết định số 260/QĐ-TTg, ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì 2017 toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thu đạt 320.771 tỷ đồng. Trong đó, thu bảo hiểm xã hội phải đạt 191.392 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp phải đạt 12.941; thu bảo hiểm y tế phải đạt 78.938 tỷ đồng; tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính phải đạt 37.500 tỷ đồng./.