Để triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo các quy định mới, nhất là để việc miễn thuế trong 6 tháng cuối năm nay đối với hộ và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ, sáng nay (ngày 1/11), Tổng cục Thuế triển khai hội nghị trực tuyến tập huấn trong toàn hệ thống với 461 điểm cầu tại các cục thuế, chi cục thuế các địa phương.

Thúc đẩy triển khai ưu đãi thuế cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: GDT

Theo Tổng cục Thuế, chương trình tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 1- 3/11, với các nội dung mới trong công tác quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Trong đó, tập trung vào các quy định về công tác quản lý thuế đối với hộ kê khai; hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; hướng dẫn áp dụng miễn thuế trong 6 tháng cuối năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19; giải đáp các vướng mắc trong triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

Để sớm đưa các chính sách đi vào cuộc sống, ngày 28/10/2021, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12373/BTC-TCT gửi: Bộ Giao thông vận tải; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin Truyền thông; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đề nghị phối hợp triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp để người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng, đồng thời tập trung các giải pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 cơ bản ổn định so với thời điểm trước ngày 1/11/2021.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương chủ động rà soát thông báo trong năm 2021 của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến dịch Covid-19, trong đó có nội dung dừng hoặc ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một hoặc nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, để ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 làm căn cứ thực hiện miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp đối với hộ, cá nhân theo quy định. Quyết định ban hành gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) trước ngày 5/11/2021.

Triển khai Công văn số 12373/BTC-TCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4153/TCT-CS gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Nghị định cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hóa, dịch vụ (giá chưa có thuế giá trị gia tăng) từ sau ngày 1/11/2021 của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để đạt mục tiêu người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng theo quy định. Trường hợp phát hiện các hiện tượng lợi dụng chính sách của nhà nước để tăng giá bán của các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng, cần kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố biện pháp xử lý.../.