Triển vọng phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN

Ông Nguyễn Văn Thi - Trưởng ban Quản lý KKT Nghi sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa

phát biểu tại Hội nghị Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII.

Năm 2019, Ban Quản lý khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thanh Hóa (viết tắt là Ban Quản lý) đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, tiêu biểu là: Tổ chức công bố điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức khai trương tuyến tàu container quốc tế và đón chuyến tàu container đầu tiên tới Nghi Sơn; hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp (hỗ trợ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) trong việc thực hiện bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ nhà máy theo kế hoạch; hỗ trợ chủ đầu tư dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2 thực hiện các thủ tục để triển khai đầu tư xây dựng, hoàn thành các thủ tục hồ sơ để cấp phép đầu tư dự án Nhà máy xi măng Đại Dương…); tham mưu cho UBND Tỉnh chỉ đạo xây dựng các đề án di dân, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư để đẩy nhanh tiến độ GPMB cho các dự án; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) có nhiều tín hiệu tích cực (đặc biệt là tại KCN Bỉm Sơn); hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp ổn định; một số dự án (DA) lớn đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) như: Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn (giai đoạn 1), Nhà máy bao bì Đại Dương, Bệnh viện đa khoa quốc tế Nghi Sơn… và nhiều công trình DA khác đã đóng góp vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Sức bật lớn trong thu hút đầu tư

Năm 2019 công tác xúc tiến đầu tư (XTĐT) tại Ban Quản lý có nhiều đổi mới, Ban đã chủ động triển khai xây dựng Kế hoạch XTĐT ngay từ đầu năm; thường xuyên cập nhật thông tin, biên soạn tài liệu XTĐT đa dạng, bằng nhiều ngôn ngữ; chuẩn bị tài liệu và tham gia đoàn công tác XTĐT của Tỉnh đến các nước để kêu gọi đầu tư. Đặc biệt Ban Quản lý đã tổ chức đón tiếp và hỗ trợ cho 26 đoàn khách quốc tế (với 47 lượt khách vào làm việc) và hàng trăm lượt khách trong nước, các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương vào tham quan, khảo sát thực địa và nghiên cứu đầu tư.

Với những cố gắng của Ban Quản lý, năm 2019, KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 75 dự án (DA) đầu tư, trong đó có: 60 DA đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư là 14.539 tỷ đồng; 15 DA FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 197,4 triệu USD. Đồng thời điều chỉnh 77 lượt DA với vốn đăng ký đầu tư tăng thêm là 2.926 tỷ đồng và 27,8 triệu USD, thu hồi 08 DA.

So với cùng kỳ năm 2018 số lượng cấp mới tăng 44%; tổng vốn đăng ký FDI tăng 418%. Cụ thể:

KKT Nghi Sơn: Cấp mới 40 DA (37 DA DDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 13.436 tỷ đồng; 03 DA FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 18,7 triệu USD); vốn DDI thực hiện đạt 3.816 tỷ đồng và vốn FDI thực hiện đạt 317,8 triệu USD.

Các KCN: Cấp mới 35 DA (23 DA DDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.103 tỷ đồng; 12 DA FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 178,7 triệu USD); vốn DDI thực hiện đạt 615 tỷ đồng và vốn FDI thực hiện đạt 25,6 triệu USD.

Lũy kế đến nay, KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn Tỉnh đã thu hút được 616 DA. Trong đó có 559 DA DDI với tổng vốn đăng ký đầu tư là 147.456 tỷ đồng và 57 DA FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư là 13.246 triệu USD. Vốn DDI thực hiện đạt 59.965 tỷ đồng; vốn FDI thực hiện đạt 10.706,5 triệu USD.

Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý nhà nước

Triển khai xây dựng hạ tầng trong KKT Nghi Sơn.

Công tác tổ chức được tăng cường đẩy mạnh. Thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22/5/2018 của Chính phủ (quy định về quản lý KCN và KKT) và Quyết định số 279/QĐ-UBND, ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban. Ban Quản lý đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy hoạt động trong đơn vị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác phát triển cán bộ kế cận được quan tâm, Ban đã rà soát và phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp trưởng, phó phòng/đơn vị giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025, định hướng giai đoạn 2025-2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được thực hiện quyết liệt, bám sát thực hiện tiêu chí “4 tăng, 2 giảm và 3 không” và mục tiêu xây dựng “cơ quan hành chính phục vụ”, thực hiện giảm từ 30-60% thời gian giải quyết TTHC so với quy định (có TTHC giảm đến 90% thời gian); việc kiểm soát TTHC được tổ chức thực hiện nghiêm túc, xây dựng quy trình nội bộ đối với 56 TTHC; rà soát và đưa vào thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 46 TTHC; trình Chủ tịch UBND Tỉnh cho thực hiện cơ chế giải quyết TTHC “một cửa tại chỗ” tại Ban kể từ ngày 01/01/2019.

Năm 2019, đã tổ chức tiếp nhận 1.250 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó: giải quyết sớm, đúng hạn 1.230 hồ sơ, đang giải quyết 20 hồ sơ; tiếp nhận và xử lý 7.129 văn bản đến, ban hành 4.412 văn bản đi đúng quy định của pháp luật; các ý kiến, kiến nghị được thực hiện thường xuyên, trên 70% nhiệm vụ được giải quyết trước thời hạn.

Công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch được triển khai tích cực. Đặc biệt trong năm Ban Quản lý đã tổ chức thành công Lễ công bố điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Sáng tác biểu tượng KKT Nghi Sơn”. Ngoài ra trình UBND Tỉnh phê duyệt nhiệm vụ-dự toán, phương án phát triển hệ thống KKT, KCN, KCX, KCN cao tích hợp vào quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đề cương, dự toán kinh phí Đề án thành lập KKT cửa khẩu Na Mèo; đồ án quy hoạch phân khu đô thị số 2, số 3 thuộc Khu đô thị trung tâm; đồ án quy hoạch phân khu KCN số 6 và nhiệm vụ - dự toán khảo sát, lập quy hoạch12 phân khu chức năng trong KKT Nghi Sơn…Công tác quản lý quy hoạch tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đã phê duyệt 24 nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho các DA đầu tư; cấp phép xây dựng cho 29 DA, công trình; chấp thuận hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp phép thi công cho 31 DA, bàn giao mốc giới hạn nghiên cứu cho 39 DA. Bên cạnh đó thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng, lập biên bản làm việc, biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình đối với 9 DA và đề nghị UBND huyện Tĩnh Gia rà soát, xử lý 281 trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật-xã hội tại KKT Nghi Sơn và các KCN được tăng cường đẩy mạnh, Ban thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành có liên quan nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các DA đầu tư xây dựng tại KKT và các KCN.

Năm 2019 đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 03 DA, khởi công mới 06 DA, quyết toán 05 DA, bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục, công trình tại 06 DA. Đôn đốc các bên liên quan (Ban Quản lý dự án khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn thực hiện DA) đảm bảo tiến độ và chất lượng, giải ngân thu hồi nợ ứng theo quy định. Năm 2019, tổng các nguồn vốn đã bố trí cho DA đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là 503 tỷ đồng, giải ngân theo khối lượng 371,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 73,8% kế hoạch.

Đồng thời tổ chức thẩm định, điều chỉnh thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công cho 62 DA của các nhà đầu tư đảm bảo theo quy định. Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng 04 DA.

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được quản lý và theo dõi chặt chẽ. Ban Quản lý thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường trong các KCN, KKT, doanh nghiệp hoạt động trong KKT và các KCN.

Năm 2019 đã tiến hành ký cam kết BVMT đối với các DA SXKD và làm dịch vụ. Năm 2019, đã tổ chức thẩm định 31 báo cáo đánh giá tác động môi trường, phê duyệt 29 DA (25 DA thẩm định trong kỳ và 04 DA thẩm định trước năm 2019), xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường 24 DA; xác nhận hoàn thành công trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành cho 05 DA.

Công tác hỗ trợ GPMB các DA trong KCN, KKT được chỉ đạo quyết liệt, Ban đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, chính quyền địa phương nơi có KKT, KCN để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong công tác GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất, giao đất cho nhà đầu tư.

Về công tác quản lý doanh nghiệp và lao động tiếp tục được các phòng chức năng của Ban Quản lý theo dõi và nắm bắt sát sao. Chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt động SXKD. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát các doanh nghiệp về việc chấp hành các quy định pháp luật đối với người lao động (Bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và an toàn vệ sinh thực phẩm...

Năm 2019 đã phối hợp với Công đoàn KKT Nghi Sơn và các KCN tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 75 nghìn công nhân lao động; thành lập mới được 10 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 9.811 đoàn viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 78 đơn vị với 81.931 đoàn viên. Đồng thời, thẩm định cấp 567 giấy phép cho lao động nước ngoài (số lao động người nước ngoài đang làm việc trong KKT Nghi Sơn và các KCN là 935 người); thẩm định chấp thuận 22 nội quy, 22 thỏa ước lao động tập thể, cấp 03 giấy chứng nhận hàng hóa mẫu D.

Công tác tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp được quan tâm hơn bao giờ hết. Đặc biệt Ban thường xuyên tổ chức gặp mặt định kỳ hàng tháng với các DN xuất nhập khẩu và logistics nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Năm 2019 hoạt động SXKD của các doanh nghiệp KKT Nghi Sơn và các KCN cơ bản ổn định, đảm bảo đạt kết quả theo kế hoạch đề ra, với các chỉ tiêu đã đạt được như:

Giá trị SXKD, dịch vụ đạt 190.118,8 tỷ đồng, tăng 30,4%; doanh thu đạt 197.086,6 tỷ đồng, tăng 34%; nộp ngân sách nhà nước đạt 17.121,1 tỷ đồng, tăng 30,8%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ USD, tăng 50%; kim ngạch nhập khẩu đạt 4,5 tỷ USD, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện nay tổng số người lao động đang làm việc trên địa bàn KKT, KCN là 98.445 người với thu nhập bình quân người lao động đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Hàng tháng phân công lãnh đạo Ban trực tiếp tiếp công dân định kỳ và ban hành quy chế tiếp công dân của người đứng đầu. Năm 2019, đã tiếp 01 lượt công dân kiến nghị liên quan đến lĩnh vực lao động, giải quyết 07 đơn theo đường công văn đúng thời hạn, không có đơn thư tồn đọng, kiến nghị kéo dài hoặc vượt cấp.

Công tác phòng chống tham nhũng được xây dựng, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc kê khai minh bạch tài sản đối với cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai đạt 100%, sau kê khai đã thực hiện việc công khai minh bạch tại trụ sở cơ quan để giám sát cộng đồng; tổng hợp báo cáo Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính và Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ đúng thời gian quy định.

Công tác an sinh xã hội thường xuyên được quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc đời sống và việc làm cho công nhân lao động. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, Hội phụ nữ Tỉnh, Công đoàn KKT Nghi Sơn và các KCN và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, công nhân lao động, hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh nhân dịp Lễ, Tết... Năm qua đã hỗ trợ, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình trường mầm non bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN

Cầu cảng xi măng Nghi Sơn (KKT Nghi Sơn).

Ban Quản lý cho biết năm 2020 mục tiêu trọng tâm cần thực hiện đó là: Tiếp tục tập trung các nguồn lực để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời huy động các nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng KKT, KCN. Mặt khác tăng cường cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư; hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư và DN để đẩy nhanh tiến độ triển khai các DA, nhất là các DA lớn, trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chú trọng công tác lập, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm ổn định và nâng cao chất lượng đời sống người lao động, đảm bảo phát triển bền vững.

Ban sẽ phấn đấu đạt được các chỉ tiêu, cụ thể: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt: 215.000 tỷ đồng (KKT Nghi Sơn: 140.000 tỷ đồng; các KCN: 75.000 tỷ đồng); tổng giá trị xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD (KKT Nghi Sơn: 1,15 tỷ USD; các KCN: 1,25 tỷ USD); thu ngân sách nhà nước đạt 22.800 tỷ đồng (KKT Nghi Sơn: 19.800 tỷ đồng; các KCN: 3.000 tỷ đồng); giải quyết việc làm thêm cho khoảng 8.000 người (KKT Nghi Sơn: 4.000 người; các KCN: 4.000 người); thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt khoảng 13.000 tỷ đồng và 5,1 tỷ USD (KKT Nghi Sơn: 7.500 tỷ đồng và 5,0 tỷ USD; các KCN: 4.500 tỷ đồng và 100 triệu USD); huy động vốn đầu tư toàn xã hội trong KKT, KCN đạt khoảng 40.000 tỷ đồng (nguồn vốn của nhà đầu tư: 35.000 tỷ đồng, các nguồn vốn khác: 5.000 tỷ đồng).

Ban Quản lý cho rằng, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 là hết sức khó khăn, nhất là từ đầu năm đến nay hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong KKT Nghi Sơn và các KCN bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID 19.

Song với những giải pháp đồng bộ và thiết thực, hiệu quả dưới đây của Ban Quản lý, tin chắc hoạt động quản lý nhà nước và phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thực hiện nghiêm các Chỉ thị, kế hoạch, chương trình của UBND Tỉnh với tinh thần nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2020 với trọng tâm là “tăng tốc, bứt phá” tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm quy định “4 tăng, 2 giảm, 3 không” trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm xây dựng cơ quan hành chính phục vụ.

Thứ ba, tích cực phối hợp với các đơn vị XTĐT, thực hiện tốt kế hoạch XTĐT năm 2020. Đẩy mạnh hoạt động kêu gọi, khuyến khích các DA đầu tư chế biến sản phẩm sau lọc hóa dầu và các DA công nghiệp phụ trợ.

Tập trung hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị khởi công xây dựng một số DA lớn (như DA nhà máy xi măng Đại Dương, nhà máy sản xuất giấy Miza, trạm nghiền xi măng Long Sơn, dự án đầu tư KCN số 4). Tiếp tục là đầu mối, cung cấp các thông tin cần thiết để Tập đoàn Exxon Mobil sớm có quyết định lựa chọn KKT Nghi Sơn là địa điểm đầu tư dự án Tổ hợp hóa dầu; Tập đoàn hóa chất Đức Giang đầu tư nhà máy hóa chất…

Rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện các DA được cấp phép đầu tư, giao đất, cho thuê đất để chấm dứt, thu hồi các DA chậm tiến độ kéo dài, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư có năng lực triển khai DA.

Thứ tư, tập trung chỉ đạo triển khai lập và trình UBND Tỉnh phê duyệt một số Đồ án QH phân khu chức năng chính theo điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt để ưu tiên kêu gọi đầu tư. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai lập Đề án thành lập KKT cửa khẩu Na Mèo; lựa chọn nhà thầu thi công cắm mốc Khu du lịch sinh thái đảo Mê; kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng.

Tập trung đấu mối với các Bộ, Ngành TW, HĐND, UBND tỉnh ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách và huy động tối đa các nguồn vốn hợp pháp khác để từng bước đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xã hội thiết yếu trong KKT Nghi Sơn (khu vực 18.611,6 ha), đặc biệt là các tuyến đường giao thông chính, kết nối các khu chức năng và cảng biển. Từng bước đầu tư một số hạng mục giao thông quan trọng đối với KKT Nghi Sơn mở rộng và tại các KCN.

Thứ năm, Thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các DA (đặc biệt là việc phối hợp với chính quyền địa phương lập kế hoạch, ký cam kết thực hiện công tác bồi thường GPMB và giải quyết các vướng mắc kéo dài để đẩy nhanh tiến độ)

Hỗ trợ, đôn đốc chủ đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng KCN để nhanh chóng thu hút các DA đầu tư thứ cấp (đặc biệt là hệ thống cấp nước thô, nhà máy xử lý nước sạch cho KCN Bỉm Sơn).

Đôn đốc Ban Quản lý dự án khu vực và các nhà thầu thi công tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tháo gỡ các khó khăn trong công tác bồi thường GPMB, tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công tại các DA có mặt bằng và lập hồ sơ nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán một số công trình đã hoàn thành, thanh toán, hoàn ứng, tổ chức kiểm tra chất lượng các công trình đang triển khai thi công theo quy định.

Thường xuyên theo dõi, trao đổi thông tin với doanh nghiệp, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đấu mối với các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc trong hoạt động SXKD, đổi mới công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giá trị sản xuất công nghiệp - dịch vụ.

Thứ sáu, thực hiện tốt việc giao lại đất, cho thuê đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các DA đầu tư trong KKT Nghi Sơn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ các tuyến đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các KCN đưa vào vận hành theo quy định. Tổ chức thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu tái định cư, các tuyến giao thông trục chính đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Thứ bảy, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan rà soát, đôn đốc, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện, thực hiện không đúng các quy định về chế độ tiền công, tiền lương, chế độ BHYT, BHXH, cấp phép lao động..; nắm bắt, kịp thời ngăn chặn các mâu thuẫn phát sinh, không để xảy ra đình công, lãn công và ngừng việc tập thế. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC, ATLĐ, an toàn VSTP, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn KKT, KCN.

Thứ tám, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất; giải quyết, hướng dẫn kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bức xúc của người dân, doanh nghiệp./.