Thay mặt lãnh đạo TKV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn trao 5 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Như vậy, cùng với các biện pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, từ đầu năm đến nay, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ủng hộ tổng số tiền 18,5 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cũng với tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần chia sẻ khó khăn với các địa phương và cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, trước đó, TKV đã quyết định hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 1 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực trao số tiền 1 tỷ đồng của TKV hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc Tập đoàn, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực trao số tiền 1 tỷ đồng của TKV hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thừa ủy quyền của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, , Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV Ngô Trí Thịnh đã thay mặt TKV trao số tiền hỗ trợ này cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang.

Tổng công ty Điện lực - TKV hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 300 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch

Nhân dịp này Tổng công ty Điện lực - TKV cũng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 300 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch với mong muốn Bắc Giang sớm đẩy lùi dịch bệnh, từng bước trở lại trạng thái hoạt động bình thường, ổn định đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và hoạt động SXKD của đơn vị thuộc Tổng công ty nằm trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang Trịnh Hữu Bàn đã thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đồng thời gửi lời cảm ơn, sự quan tâm kịp thời của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Điện lực - TKV đã hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng chống dịch. Sự chung tay, góp sức kịp thời này là nguồn động viên để tỉnh Bắc Giang có thêm nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bản tỉnh./.