Tổng đài 1022 Hà Nội: Tiếp nhận thông tin hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Tổng đài 1022 là kênh kết nối, tiếp nhận phản ánh, giải đáp kiến nghị của công dân, tổ chức trên địa bàn TP. Hà Nôi. Ảnh: Internet.

Cùng với các giải pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 19/8/2021, TP. Hà Nội đã đưa vào vận hành Tổng đài 1022. Đây là kênh kết nối, tiếp nhận phản ánh, giải đáp kiến nghị của công dân, tổ chức trên địa bàn TP. Hà Nôi. Việc đưa vào vận hành Tổng đài 1022 là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa vô cùng cấp bách trong tình hình hiện nay, không chỉ đáp ứng hiệu quả yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, mà còn mang tính bền vững trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, đời sống của nhân dân.

Tổng đài 1022 được UBND TP. Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện mới đầu với 4 nhánh: Nhánh 1 (bấm phím 1): Kết nối đến Trung tâm Cấp cứu 115. Nhánh 2 (bấm phím 2): Kết nối đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội. Nhánh 3 (bấm phím 3): Kết nối đến Mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Nhánh 4 (bấm phím 4): Kết nối đến Sở Thông tin và Truyền thông để phản ánh về vi phạm phòng, chống dịch Covid-19.

Tính từ khi bắt đầu hoạt động đến 12h ngày 3/9/2021, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận 6.107 cuộc gọi đến. Trong đó, đã giải đáp/xử lý/tư vấn 3.365 cuộc, chuyển cơ quan khác xử lý theo thẩm quyền 1.161 cuộc gọi. Tổng đài chăm sóc sức khỏe đã chủ động gọi đi 3.699 cuộc, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho F0 713 lượt.

Để mở rộng kênh tiếp nhận thông tin hỗ trợ người dân, từ ngày 2/9, Sở Thông tin và Truyền thông đã bổ sung thêm 2 nhánh của Tổng đài 1022, đó là: Nhánh 5 (bấm phím 5): Giải đáp về các vấn đề an sinh xã hội. Người dân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp nhận thông tin và hỗ trợ giải đáp thông tin, như: Hỗ trợ lao động tự do, người lao động chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục chấm dứt hợp đồng lao động.

Người dân sẽ được hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, lao động ngừng việc; Giải đáp về hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; Giải đáp về hỗ trợ cho người có công; Giải đáp về công tác chi trả tiền hỗ trợ; Giải đáp về các kiến nghị, phản ánh khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nhánh 6 (bấm phím 6): Hỗ trợ nhu yếu phẩm khi người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Người dân sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội tiếp nhận thông tin và hỗ trợ nhu yếu phẩm khi gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng đang nghiên cứu khả năng triển khai bổ sung các kênh thông tin để tiếp nhận đối với Tổng đài 1022, cụ thể: Mở rộng nhánh 7: Tổng đài thông minh trả lời tự động của thành phố (phối hợp với Viettel hỗ trợ, triển khai); Thiết lập cổng thông tin điện tử với tên miền: 1022.hanoi.gov.vn để tiếp nhận, giải đáp, tư vấn thông tin, giảm tải đối với Tổng đài 1022./.

6 nhánh Tổng đài 1022 của TP. Hà Nội

Nhánh 1 (bấm phím 1): Kết nối đến Trung tâm Cấp cứu 115.

Nhánh 2 (bấm phím 2): Kết nối đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Nhánh 3 (bấm phím 3): Kết nối đến Mạng lưới thầy thuốc đồng hành.

Nhánh 4 (bấm phím 4): Kết nối đến Sở Thông tin và Truyền thông để phản ánh về vi phạm phòng, chống dịch Covid-19.

Nhánh 5 (bấm phím 5): Kết nối đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được giải đáp về các vấn đề an sinh xã hội.

Nhánh 6 (bấm phím 6): Kết nối đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội để yêu cầu giúp đỡ, hỗ trợ nhu yếu phẩm khi gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.