Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của tỉnh Ninh Thuận; có vị trí giao thông thuận lợi (đường bộ, đường sắt) gần cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Thành phố có thu nhập bình quân đầu người/năm gấp 1,45 lần so với cả nước; mức tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2012 - 2014 đạt 14,59%/năm.

Thành phố có một số lĩnh vực phát triển như chế biến gỗ, vật liệu xây dựng, thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch và xuất khẩu có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Ninh Thuận và khu vực lân cận.

Thị xã Phan Rang - Tháp Chàm được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III vào năm 2005 và được nâng cấp trở thành thành phố vào năm 2007. Nghị quyết về xây dựng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015 đã được Tỉnh ủy Ninh Thuận thông qua năm 2011.

Ngay sau đó, năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng phát triển thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II vào năm 2015.

Sau khoảng 10 năm kể từ khi được công nhận là đô thị loại III và 8 năm trở thành thành phố tỉnh lỵ, Phan Rang - Tháp Chàm đã có sự chuyển biến khá rõ nét trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, cơ sở hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch, dịch vụ đô thị, quản lý đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị từng bước được cải thiện, cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.

Về vị trí và tính chất của đô thị: Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận; Định hướng trở thành đầu mối giao thông liên vùng, trung tâm giao lưu kinh tế với vùng Tây Nguyên, vùng duyên hải miền Trung, khu kinh tế trọng điểm phía Nam; là một trong những trọng điểm du lịch của miền Trung và của cả nước./.