KCN Bình Xuyên,  tỉnh Vĩnh Phúc
KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, thời gian qua dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, song tại các KCN Tỉnh, các doanh nghiệp vẫn cơ bản duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid1-19 được quan tâm triển khai hiệu quả. Xin ông cho biết, Ban Quản lý đã triển khai những giải pháp hữu hiệu gì để góp phần đẩy lùi dịch bệnh và giữ vững ổn định môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN Tỉnh?

Ông Vũ Kim Thành: Các khu công nghiệp (KCN) Tỉnh là nơi tập trung các nhà máy sản xuất công nghiệp với quy mô người lao động khá đông, bên cạnh đó có nhiều thành phần đối tượng tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng và xúc tiến đầu tư…. Do đó khi có dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn thì các KCN chính là địa điểm dễ lây lan với tốc độ nhanh nhất.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN Vĩnh Phúc, chúng tôi đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của UBND Tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, với các nội dung sau:

Thành lập ngay các Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Ban Quản lý và Tổ kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN Vĩnh Phúc; tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch với các doanh nghiệp; yêu cầu các doanh nghiệp ký và thực hiện cam kết về phòng, chống dịch Covid-19; thành lập Ban chỉ đạo, các tổ phòng, chống Covid-19 tại doanh nghiệp; đôn đốc, theo dõi các doanh nghiệp thực hiện đăng ký xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% công nhân, người lao động trong KCN và thực hiện đăng ký xét nghiệm đối với đối tượng mở rộng có nguy cơ nhiễm lây nhiễm SARS-CoV-2 của doanh nghiệp.

Cùng với đó phối hợp với các ngành chức năng trong Tỉnh và các doanh nghiệp KCN để kiểm soát, nắm bắt các yếu tố có liên quan đến dịch bệnh của chuyên gia người nước ngoài, người lao động ngoại Tỉnh, người đến/về Vĩnh Phúc từ vùng dịch bằng việc theo dõi lịch trình, bố trí chỗ ở để hạn chế ra/vào Tỉnh; phối hợp kiểm soát việc vận chuyển hàng hóa, quản lý các đối tượng lái xe và người đi cùng bằng việc yêu cầu doanh nghiệp đăng ký kế hoạch vận chuyển hàng hóa hàng tuần, hàng ngày.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc để kịp thời hướng dẫn, uốn nắn các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (cách ly y tế; kiểm soát qua chốt phòng chống dịch; thu gom, xử lý chất thải phòng chống dịch covid-19; việc vận chuyển công nhân, chuyên gia đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16; khai báo y tế…). Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19; nắm bắt tình hình cách ly y tế đối với người từ vùng dịch trở về là chuyên gia, lao động của các doanh nghiệp trong KCN; phối hợp kiểm tra việc thực hiện việc khai báo y tế điện tử thông qua việc quét mã QR code tại các doanh nghiệp.

Xây dựng kịch bản, kế hoạch phòng, chống Covid-19 cho các KCN Vĩnh Phúc; kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 tại các KCN trong tình hình mới; đôn đốc, giám sát, kiểm tra doanh nghiệp về việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên Bản đồ Antoancovid.vn; làm đầu mối tiếp nhận thông tin tiếp nhận thông tin các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19

Phối hợp với Sở Y tế, tổng hợp danh sách người thuộc đối tượng là lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia nước ngoài của các doanh nghiệp trong KCN đề nghị UBND Tỉnh tiêm vắc xin phòng Covid-19; tổng hợp danh sách xét nghiệm sàng lọc SARSCoV-2 và phân bổ vắc xin phòng Covid-19 cho doanh nghiệp trong KCN. Kịp thời báo cáo về tình hình dịch bệnh Covid-19 của các KCN cho UBND Tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan có liên quan; kịp thời đề xuất về các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với những cố gắng nỗ lực của Ban Quản lý trong công tác phòng chống dịch bệnh nên từ đầu năm đến nay, hoạt động đầu tư kinh doanh tại các KCN tiếp tục ổn định và phát triển. Trong 10 tháng đầu năm 2021, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thu hút được 24 dự án FDI mới và 21 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 930,49 triệu USD; 12 dự án DDI mới và 02 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.812,24 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/10/2021, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc là 406 dự án, gồm 77 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là 20.342,44 tỷ đồng và 329 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 5.379,93 triệu USD.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN Vĩnh Phúc, 09 tháng đầu năm 2021, đã ghi nhận những cố gắng lớn của các doanh nghiệp FDI với: Doanh thu đạt 4.901,48 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị xuất khẩu đạt 3.765,18 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020; nộp ngân sách đạt 2.770,88 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020. Các doanh nghiệp DDI tuy có nhiều khó khăn song cũng đã nỗ lực duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua các khó khăn để phát triển sản xuất. Hiện nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho khoảng 106.064 người, trong đó lao động trong tỉnh là 72.469 người, chiếm 68,3% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Union
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty TNHH Union

PV: Để nhanh chóng thích ứng với tình hình mới, ông có thể chia sẻ rõ hơn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc thời gian gần đây?

Ông Vũ Kim Thành: Mặc dù dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh đã được kiểm soát, song Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc luôn quán triệt các KCN không được chủ quan lơ là công tác phòng chống dịch bệnh. Ban thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp trong KCN tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với các nội dung sau:

Tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện tốt thông điệp 5K+5T của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh (thông qua các văn bản chỉ đạo của Ban Quản lý), cụ thể: Yêu cầu các doanh nghiệp tích cực tuyên truyền đến người lao động về công tác phòng chống COVID-19, thường xuyên nghiêm túc, thực hiện tốt việc duy trì xét nghiệm hàng tuần khoảng 5% người lao động của doanh nghiệp (là đối tượng có nguy cơ cơ cao và lưu ý xét nghiệm cho người đến từ vùng dịch Cấp độ 3, 4). Chỉ đạo Tổ an toàn Covid trong doanh nghiệp hoạt động tối đa, kiểm soát chặt người đến/về từ các vùng có nguy cơ cao của Hà Nội, Phú Thọ và các tỉnh, thành khác để có biện pháp, phương án theo dõi, giám sát, cách ly, xét nghiệm ngay khi cần thiết.

Đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương xây dựng phương án để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” tại doanh nghiệp. Tuyên truyền, vận động, khuyến kích cán bộ, chuyên gia, người quản lý, công nhân lao động hạn chế di chuyển qua lại giữa Hà Nội, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm… để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các doanh nghiệp trong KCN ngày báo cáo.

Thành lập tủ thuốc, test nhanh Covid-19 theo xác suất 3-5%,tự kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp.

Phối hợp tiêm phòng COVID-19 cho các doanh nghiệp trong KCN.

Tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các KCN. Thời gian gần đây, Ban Quản lý đã phối hợp với công an Tỉnh kiểm tra việc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh (trong đó có nội dung yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN rà soát đến từng người lao động, từng dây chuyền, phân xưởng của doanh nghiệp về những người tỉnh Phú Thọ và huyện Mê Linh - Hà Nội đang làm việc tại doanh nghiệp và báo cáo kết quả rà soát về Ban Quản lý các KCN theo quy định).

Bên cạnh đó, Ban Quản lý đẩy mạnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc triển khai các nhiệm vụ và công tác phòng, chống COVID-19; gửi kế hoạch vận tải hàng hóa tuần từ cho Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan; tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp trong KCN thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVI-19 trong điều kiện mới.

Với việc thực hiện nghiêm túc Báo cáo nhanh về việc chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các doanh nghiệp trong KCN đã giúp lãnh đạo Tỉnh và các ngành, các cấp nắm bắt kịp thời công tác phòng chống dịch cũng như những diễn biến bất thường xả ra để nhanh chóng có biện pháp ứng phó hiệu quả.

PV: Xin ông cho biết rõ hơn thực tế việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp KCN Vĩnh Phúc hiện nay như thế nào?

Trưởng Ban quản lý các KCN Nguyễn Xuân Phương kiểm tra các quy định tủ thuốc y tế đảm bảo phòng, chống dịch covid-19 tại Công ty TNHH Young PoongElectronics vina
Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Xuân Phương (đứng phía ngoài, áo vest) kiểm tra các quy định tủ thuốc y tế đảm bảo phòng, chống dịch covid-19 tại Công ty TNHH Young PoongElectronics vina

Ông Vũ Kim Thành: Thời gian qua Ban Quản lý tích cực phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các KCN (đợt 4), thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 04/11/2021, số lượng doanh nghiệp dự kiến 176 doanh nghiệp. Kết quả, tỉnh đến 13h30 ngày 08/11/2021 đã kiểm tra được 65 doanh nghiệp trong các KCN, sơ bộ kết quả kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp đều thực hiện cơ bản tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Hiện tại, Ban Quản lý đang phối hợp với Công an Tỉnh kiểm tra việc công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh (trong đó có nội dung kiểm tra và nắm bắt người lao động có liên quan tới tỉnh Phú Thọ). Kết quả, tính từ ngày 15/10/2021 đến ngày 08/11/2021 đã kiểm tra được 18 doanh nghiệp trong các KCN, sơ bộ kết quả kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đều thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh.

Gần đây nhất, ngày 12-13/11, Đoàn Kiểm tra số 10 của Tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban quản lý các KCN Tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại một số doanh nghiệp trong các KCN Tỉnh. Theo đó, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 4 doanh nghiệp là: Công ty TNHH Young Poong Electronics vina (KCN Bình Xuyên II), Công ty TNHH Cammsys Việt Nam (KCN Bá Thiện- Bình Xuyên), Công ty TNHH Partron Vina (KCN Khai Quang) và Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (KCN Khai Quang- Vĩnh Yên).

Kết quả cho thấy, sau khi kiểm tra thực tế các khu vực trong Công ty (như bếp ăn, tủ thuốc tại phòng y tế, phòng cách ly y tế tạm thời, phòng nghỉ của lái xe và các tài liệu liên quan), Đoàn đánh giá cao các doanh nghiệp đã đáp ứng yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đã ban hành kế hoạch ứng phó với dịch; thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế; chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, có tủ thuốc, có kit test; bếp ăn thực hiện bố trí vách ngăn; bố trí nhân lực đo thân nhiệt cho người lao động; có sổ theo dõi lịch trình và các biện pháp giám sát y tế đối với khách đến làm việc; thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm; hơn 90% lao động được được tiêm vắc xin mũi 2 phòng dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Đoàn lưu ý các doanh nghiệp tiếp tục khắc phục một số tồn tại như: Cần bố trí phòng nghỉ riêng cho lái xe; lưu lại thông tin phiếu xét nghiệm số covid-19 đối với đơn vị cung cấp dịch vụ và khách hàng; thực hiện khai báo y tế đầy đủ qua phần mềm; bổ sung thùng đựng rác thải y tế tại phòng cách ly; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh để ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, bảo vệ sức khỏe người lao động và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!