Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt không bao gồm trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật (trường học) phải có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích từ 12m2 trở lên để phục vụ cho công tác chăm sóc và quản lý sức khỏe học sinh.

Đặc biệt, Dự thảo nêu rõ, nếu trường học có học sinh nội trú, bán trú thì phải có phòng cách ly và nhân viên y tế trực 24/24 giờ.

Phòng y tế được bố trí ở vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu, có ít nhất 1 giường khám bệnh và lưu bệnh nhân để theo dõi; có bàn, ghế, tủ dụng cụ và thiết bị làm việc thông thường và thuốc thiết yếu phù hợp để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh trong thời gian học tập và sinh hoạt tại trường. Có sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, hồ sơ sức khỏe học sinh, sổ theo dõi xuất nhập thuốc, vật tư theo quy định.

Dự thảo cũng quy định về nhân viên y tế trường học, bên cạnh việc biên chế nhân viên y tế trường học thực hiện theo quy định, nhân viên làm công tác y tế trường học (bao gồm cả cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm) phải có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế trường học tối thiểu 2 tháng theo chương trình của Bộ Y tế. Được tham gia các cuộc hội thảo, lớp tập huấn, lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế do ngành giáo dục, ngành y tế và các ban ngành khác của địa phương tổ chức. Hàng tháng tham gia giao ban cùng trạm y tế xã để nắm bắt tình hình và phối hợp hoạt động chuyên môn.

Dự thảo nhấn mạnh y tế trường học phải phối hợp với các cơ sở y tế, các đơn vị liên quan tại địa phương, các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trong trường học triển khai, thực hiện các hoạt động về y tế trường học và các hoạt động giáo dục, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh; phối hợp với cơ sở y tế địa phương và phụ huynh học sinh trong việc phát hiện, quản lý, điều trị các bệnh cấp tính, mạn tính và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai các phong trào vệ sinh phòng bệnh, tăng cường hoạt động thể lực, xây dựng môi trường không khói thuốc lá, không sử dụng và lạm dụng đồ uống có cồn, các chất gây nghiện. Tổ chức triển khai nội dung xây dựng trường học nâng cao sức khỏe trong các cơ sở giáo dục để tạo môi trường trường học thân thiện, an toàn và giảm thiểu các yếu tố nguy cơ có hại cho sức khỏe theo hướng dẫn của liên Bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo…

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ./.