Dự kiến, Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc vào ngày 15/3 và bế mạc vào ngày 20/3, để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, theo Văn phòng Quốc hội.

Theo đó, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi) và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Ngoài cho ý kiến về các dự án: Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), UBTVQH còn cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Cùng với xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2023, tại phiên họp này, UBTVQH còn cho ý kiến về đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 đối với 2 dự án: Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Đáng chú ý, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ dành cả ngày cuối phiên họp, để tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung thuộc lĩnh vực Toà án và Viện Kiểm sát.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp tổ chức chất vấn nhiều nội dung
Dự kiến các nội dung chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình (quochoi.vn)

Theo đó, sáng ngày 20/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án, với các nội dung gồm: Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Tòa án; việc triển khai thi hành Nghị quyết số 33/2021/QH15 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho xét xử trực tuyến. Trách nhiệm trả lời chính vấn đề này thuộc về: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tư pháp; Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Buổi chiều cùng ngày, UBTVQH sẽ chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kiểm sát, trong đó tập trung vào các nội dung: Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng; không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội; tăng cường chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành Kiểm sát; giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm; tăng cường rà soát để kịp thời giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền.

Trách nhiệm trả lời chính các vấn đề trên thuộc về Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tư pháp; Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan…/.