Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay (ngày 27/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các nội dung: Đánh giá kết quả Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; xem xét, quyết định việc thành lập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính một số đơn vị hành chính tại thành phố Hà Nội và 3 tỉnh: Thanh Hóa, Đồng Nai, Tuyên Quang…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng, xem xét thấu đáo các vấn đề trước khi quyết định. Ảnh: QH

Cũng tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tiếp tục sử dụng số vốn còn lại của Nghị quyết số 324/NQ-UBTVQH14 để đầu tư xây dựng các dự án Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài trong giai đoạn 2021-2025.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thời gian qua, các cơ quan hữu quan đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị nội dung phiên họp, tuy nhiên vẫn còn 3 nội dung do Chính phủ chưa chuẩn bị kịp theo tiến độ, nên phải rút ra khỏi chương trình của Phiên họp lần này gồm: Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019, Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019, Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020./.