“Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2023…”, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh cho biết, tại cuộc Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước, diễn ra chiều nay (ngày 16/3), do Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước bị phạt nặng nhất là 100 triệu đồng
Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh, Điều 15 Pháp lệnh quy định, người có quyền lập biên bản vi phạm bao gồm: Kiểm toán viên Nhà nước; Tổ trưởng Tổ kiểm toán; Phó Trưởng đoàn kiểm toán; Trưởng đoàn kiểm toán; Kiểm toán trưởng

Tại cuộc Họp báo, ông Vinh cho biết, để đảm bảo tính thống nhất với quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 3 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, khoản 3 Điều 4 của Pháp lệnh quy định: trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và quy định khác của pháp luật có Liên quan…

Theo quy định, mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước của cá nhân là 50 triệu đồng, của tổ chức là 100 triệu đồng.

Liên quan đến biện pháp khắc phục hậu quả, căn cứ quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và để phù hợp với đặc thù hoạt động Kiểm toán Nhà nước, Pháp lệnh quy định 2 biện pháp khắc phục hậu quả gồm: buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác hoặc không trung thực; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp (nếu có) do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước.

Về thẩm quyền xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, Điều 16 Pháp lệnh đã quy định thẩm quyền của Trưởng đoàn kiểm toán và Kiểm toán trưởng trong việc xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.../.