Mới đây, danh sách xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới dựa theo bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất đã được Nhà xuất bản Elsevier công bố. Danh sách này được xây dựng bởi nhóm các nhà khoa học của giáo sư John P.A. Ioannidis cùng cộng sự thuộc Đại học Stanford (Mỹ), dựa trên căn cứ khai thác cơ sở dữ liệu Scopus.

Danh sách top 100.000 được chọn ra từ 210.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới xét theo bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất, trong đó có 47 nhà khoa học người Việt Nam, tăng 12 người so với 2022.

Việt Nam có 47 nhà khoa học lọt top ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023
Năm nay, 47 nhà khoa học người Việt Nam được ghi danh trong top 100.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới

Ở top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới, Việt Nam có 7 người được ghi danh, gồm: PGS, TS. Hoàng Anh Tuấn (Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, xếp hạng 1.119); PGS, TS. Trần Xuân Bách (Đại học Y Hà Nội, xếp hạng 3.240); TS. Phạm Thái Bình (Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, xếp hạng 4.444); TS. Hoàng Nhật Đức (Trường Đại học Duy Tân, xếp hạng 5.551); GS, TSKH. Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội, xếp hạng 5.657); TS. Trần Nguyễn Hải (Trường Đại học Duy Tân xếp hạng 6.669), và PGS, TS. Lê Hoàng Sơn (Đại học Quốc gia Hà Nội, xếp hạng 6.982). Đặc biệt, PGS, TS. Lê Hoàng Sơn và GS, TSKH. Nguyễn Đình Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã lọt vào top này trong 5 năm liên tiếp.

Năm nay, nhiều nhà khoa học Việt Nam có thứ hạng tăng mạnh so với năm 2022 như: PGS, TS. Hoàng Anh Tuấn (Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh) xếp hạng 1.119, trong khi năm 2022 là 17.415; PGS, TS. Trần Xuân Bách (Đại học Y Hà Nội) xếp hạng 3.240, so với năm 2022 là 12.132; TS. Trần Nguyễn Hải (Trường Đại học Duy Tân) xếp hạng 6.669, năm 2022 là 13.713; TS. Phạm Thái Bình (Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) xếp hạng 4.444, năm 2022 là 47.240; TS. Vương Quân Hoàng (Đại học Phenikaa) xếp hạng 31.057, năm 2022 là 61.452…

Việt Nam có 47 nhà khoa học lọt top ảnh hưởng nhất thế giới năm 2023

TS. Vương Quân Hoàng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành, Trường Đại học Phenikaa, thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã có hơn 150 bài báo công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus

Bảng xếp hạng 100.000 người có bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất được công bố lần đầu tiên trên tạp chí PLoS Biology vào tháng 8/2019. Bảng xếp hạng này sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu của Scopus từ năm 1960 đến tháng 10/2023.

Bảng xếp hạng cung cấp cơ sở dữ liệu công khai về các trích dẫn được chuẩn hóa gồm: tổng số trích dẫn, chỉ số h-intex, chỉ số hm-intex được điều chỉnh đồng tác giả, chỉ số tổng hợp (c-score) của các nhà khoa học. Trong đó, chỉ số tổng hợp c-score tập trung vào các trích dẫn hơn là năng suất (số lượng ấn phẩm) và nó cũng tính toán đến vị trí của nhà khoa học khi đồng tác giả (tác giả duy nhất, tác giả đầu tiên, tác giả cuối cùng).

Các nhà khoa học được phân thành 22 lĩnh vực chính và 174 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành), trong đó các nhà khoa học cần có tối thiểu 5 bài báo./.

Danh sách 47 nhà khoa học người Việt Nam lọt top ảnh hưởng nhất thế giới năm nay được Nhà xuất bản Elsevier công bố gồm:

1. Hoàng Anh Tuấn - Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 1.119)

2. Trần Xuân Bách - Đại học Y Hà Nội (xếp hạng 3.240)

3. Phạm Thái Bình - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (xếp hạng 4.444)

4. Hoàng Nhật Đức - Trường Đại học Duy Tân (xếp hạng 5.551)

5. Nguyễn Đình Đức - Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 5.657)

6. Trần Nguyễn Hải - Trường Đại học Duy Tân (xếp hạng 6.669)

7. Lê Hoàng Sơn - Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 6.982)

8. Võ Xuân Vinh - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 10.196)

9. Huỳnh Lưu Đức Toàn - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 11.167)

10. Nguyễn Xuân Hùng - Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 13.243)

11. Nguyễn Phúc Cảnh - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 16.433)

12. Bùi Quốc Tính - Trường Đại học Duy Tân (xếp hạng 18.950)

13. Đặng Văn Hiếu - Trường Đại học Thăng Long (xếp hạng 21.520)

14. Vũ Quang Bách - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 30.971)

15. Vương Quân Hoàng - Trường Đại học Phenikaa (xếp hạng 31.057)

16. Nguyễn Đức Khương - Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 31.824)

17. Võ Nguyễn Đại Việt - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (xếp hạng 35.261)

18. Phạm Văn Hùng - Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 36.345)

19. Nguyễn Hoàng - Trường Đại học Mỏ Địa chất ( xếp hạng 39.167)

20. Nguyễn Trung Thắng - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 42.210)

21. Lê Hoàng Phong - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 43.470)

22. Chu Đình Tới - Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 44.378)

23. Nguyễn Văn Chương - Học viện Kỹ thuật Quân sự (xếp hạng 47.278)

24. Nguyễn Thời Trung - Trường Đại học Văn Lang (xếp hạng 49.416)

25. Lê Ba Phong - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (xếp hạng 50.071)

26. Thái Hoàng Chiến - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 52.404)

27. Nguyễn Xuân Phương - Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 57.212)

28. Phạm Văn Việt - Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 57.893)

29. Sử Đình Thành - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 59.797)

30. Dương Viết Thông - Trường Đại học Thủ Dầu Một (xếp hạng 61.057)

31. Nguyễn Việt Cường - Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp hạng 63.065)

32. Nguyễn Đăng Nam - Trường Đại học Duy Tân (xếp hạng 63.737)

33. Ngô Thái Hưng - Trường Đại học Tài chính - Marketing (xếp hạng 65.126)

34. Nguyễn Trung Kiên - Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 73.619)

35. Phạm Việt Thành - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 77.422)

36. Trương V.Dao - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (xếp hạng 78.407)

37. Nguyễn Huy Tuấn - Trường Đại học Văn Lang (xếp hạng 78.665)

38. Nguyễn Trường Khang - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 79.265)

39. Đỗ Minh Hoạt - Trường Đại học Duy Tân (xếp hạng 79.736)

40. Nguyễn Minh Thọ - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (xếp hạng 81.048)

41. Đào Văn Dương - Trường Đại học Phenikaa (xếp hạng 81.800)

42. Lê Anh Tuấn - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (xếp hạng 85.132)

43. Phùng Văn Phúc - Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 87.092)

44. Hoàng Văn Minh - Trường Đại học Y tế công cộng (xếp hạng 93.693)

45. Võ Hồng Đức - Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 96.591)

46. Nguyễn Công Lượng - Trường Đại học Phenikaa (xếp hạng 97.605)

47. Bùi Xuân Thành - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (xếp hạng 98.112)