Cụ thể: theo cơ quan thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2/2016 ước đạt 10,3 tỷ USD, giảm 22,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 2,9 tỷ USD, giảm 30,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 7,4 tỷ USD, giảm 19,5%.

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch giảm nhiều so với tháng trước, như: giày dép giảm 40,6%; thủy sản giảm 36,7%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 34%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 24,4%; dệt may giảm 20,1%...

Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 23,7 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,1 tỷ USD, tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 16,6 tỷ USD, tăng 2,3%.

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước, như: điện thoại và linh kiện đạt 4,3 tỷ USD, tăng 2,5%; hàng dệt may đạt 3,6 tỷ USD, tăng 12,4%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,4 tỷ USD, tăng 6,2%; giày dép đạt 1,9 tỷ USD, tăng 7,3%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1 tỷ USD, tăng 3,4%; thủy sản đạt 903 triệu USD, tăng 7,7%; gạo đạt 427 triệu USD, tăng 92,5%; rau quả đạt 319 triệu USD, tăng 39%.

Tuy nhiên, một số mặt hàng có kim ngạch giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, như: dầu thô đạt 250 triệu USD, giảm 63%; sắt thép đạt 221 triệu USD, giảm 21,3%; sắn và sản phẩm của sắn đạt 172 triệu USD, giảm 28,8%; hạt tiêu đạt 160 triệu USD, giảm 21,1%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch đạt 5,1 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 02/2016 ước tính đạt 10,2 tỷ USD, giảm 19% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 3,8 tỷ USD, giảm 29,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6,4 tỷ USD, giảm 10,8%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm mạnh, như: lúa mỳ giảm 57,5%; rau quả giảm 51%; bông giảm 35,6%; sản phẩm hóa chất giảm 35,4%; giấy các loại giảm 35,2%; tân dược giảm 34,1%.

Tính chung kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 2 tháng đầu năm ước tính đạt 22,8 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,2 tỷ USD, giảm 4,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,6 tỷ USD, giảm 7,7%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước, như: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 3,8 tỷ USD, giảm 13,6%; điện thoại và linh kiện đạt 1,5 tỷ USD, giảm 7,6%; sắt thép đạt 993 triệu USD, giảm 8,2%; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép đạt 594 triệu USD, giảm 9,6%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng so với cùng kỳ, đó là: điện tử, máy tính và linh kiện đạt 3,8 tỷ USD, tăng 5,7%; vải đạt 1,4 tỷ USD, tăng 2%; kim loại thường khác đạt 632 triệu USD, tăng 23,1%; sản phẩm chất dẻo đạt 615 triệu USD, tăng 14,4%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 2 tháng đầu năm từ hầu hết các thị trường chủ yếu đều giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu lớn nhất vẫn là từ thị trường Trung Quốc ước tính đạt 7 tỷ USD, giảm 5,6% (nhập siêu từ thị trường này khoảng 4,7 tỷ USD, giảm 9,6%).

Tháng 02/2016 ước tính xuất siêu 100 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 878 triệu USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 978 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm xuất siêu 865 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 2,1 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,9 tỷ USD./.