Vĩnh Phúc triển khai hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển các KCN
Dự án đang xây dựng trong KCN Bá Thiện I, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 16 KCN được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17.536,39 tỷ đồng và 212,53 triệu USD (riêng KCN Phúc Yên với vốn đầu tư được duyệt 1.988,34 tỷ đồng, chưa có chủ đầu tư nên chưa đưa dự án vào theo dõi tại phần thu hút đầu tư dự án trong nước). Tổng diện tích đất quy hoạch là 3.093,85 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch là 2.262,12 ha; diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và có thể cho thuê là 1.883,79 ha; tổng diện tích đất đã cho thuê/đăng ký thuê là 1.293,13 ha.

Hiện nay tỉnh Vĩnh Phúc có 09 KCN đã đi vào hoạt động với cơ sở hạ tầng các KCN đồng bộ và hiện đại, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp, các KCN còn lại đang tiếp tục triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào các KCN.

Tăng cường quản lý quy hoạch và phát triển các KCN

Trong quý I/2023, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) đã trình UBND Tỉnh Báo cáo đề xuất hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Chấn Hưng; bổ sung một số nội dung của Đề án điều chỉnh vị trí quy hoạch phát triển KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II; thực hiện ký quỹ bổ sung để bảo đảm thực hiện dự án KCN Tam Dương I - Khu vực 2; đôn đốc các đơn vị hạ tầng cam kết việc triển khai, thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN: Sông Lô I; Sông Lô II; Tam Dương I- KV2; Đồng Sóc; thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện II; đề nghị Sở Xây dựng xem xét, rà soát kỹ lưỡng vùng ranh giới của KCN Đồng Sóc; lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương về việc mở rộng KCN Bình Xuyên; lấy ý kiến về nguồn gốc đất KCN Bình Xuyên - Yên Lạc; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị hạ tầng triển khai việc giao đất xây dựng hạ tầng các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Về công tác quản lý, vận hành KCN Bá Thiện – Phân khu II: Trong quý I/2023, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư, đơn vị trực thuộc Ban đã phối hợp với Công ty HĐTC để sửa chữa, cải tạo đường ống thu gom nước thải, đoạn chảy qua sông Mây và hố ga S68, S69 KCN Bá Thiện (Phân khu I) lần 2; phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác an ninh trật tự KCN; bảo trì thay thế hệ thống đèn, các công tơ bị hỏng, sửa chữa sự cố điện chập cháy; chăm sóc cây xanh, thảm cỏ; nhắc nhở các doanh nghiệp KCN Bá Thiện - PKII đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự tại KCN.

Vĩnh Phúc triển khai hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển các KCN
Nhà máy trong KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc

Tích cực rà soát quy hoạch và đầu tư xây dựng trong các KCN

Theo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, trong quý II/2023, Ban tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các KCN đã đi vào hoạt động và các KCN mới có quyết định thành lập, nhằm tạo quỹ đất sạch để đầu tư hạ tầng, thu hút dự án đầu tư mới.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề khó khăn đối với các KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II, Chấn Hưng, Phúc Yên.

Rà soát những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân trong việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng các KCN trên địa bàn Tỉnh để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án.

Giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư hạ tầng về năng lực và cam kết triển khai dự án, từ đó có biện pháp xử lý, kiên quyết thu hồi hoặc tìm kiếm nhà đầu tư mới đủ năng lực tiếp tục thực hiện dự án hoặc điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích KCN.

Rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng trong các KCN. Yêu cầu, đôn đốc, giám sát chủ đầu tư hạ tầng KCN thực hiện duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp và bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng trong KCN theo đúng quy hoạch được duyệt.

Tiếp tục đề xuất cải tạo, nâng cấp, làm mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các KCN đồng bộ với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội, các khu vệ tinh như: Khu dân cư, khu đô thị, khu thiết chế văn hóa, khu nhà ở công nhân… để đảm bảo cho sự phát triển ngày càng bền vững, góp phần cải thiện môi trường thu hút đầu tư, gắn kết các KCN trên địa bàn Tỉnh./.

Vĩnh Phúc triển khai hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển các KCN
Toàn cảnh KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc