Theo Tổng cục Thống kê, nửa đầu năm nay, thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng từ biến động của chứng khoán toàn cầu, nên mức vốn hóa thị trường cổ phiếu tính đến ngày 15/6/2022 giảm 18,4% so với cuối năm 2021.

Trên thị trường cổ phiếu, theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 27/6, chỉ số VN-Index đạt 1.202,82 điểm, giảm 7% so với cuối tháng trước và giảm 19,7% so với cuối năm 2021. Tính đến ngày 15/6, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 6.339.000 tỷ đồng, giảm 18,4% so với cuối năm 2021; giá trị giao dịch bình quân đạt 19.563 tỷ đồng/phiên, tăng 10% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 26.649 tỷ đồng/phiên, tăng 0,2% so với bình quân năm trước.

Vốn hoá thị trường cổ phiếu “bốc hơi” 18,4% so với cuối năm 2021
6 tháng đầu năm nay, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu giảm 3,7% so với bình quân năm 2021

Tính đến ngày 15/6, theo Tổng cục Thống kê, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 7.718 tỷ đồng/phiên, giảm 0,9% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 10.986 tỷ đồng/phiên, giảm 3,7% so với bình quân năm 2021.

Liên quan đến diễn biến trên thị trường chứng khoán phái sinh, Tổng cục Thống kê cho hay, tính đến ngày 15/6, khối lượng giao dịch bình quân sản phẩm hợp đồng tương lai trên chỉ số VN30 đạt 290.591 hợp đồng/phiên, giảm 9% so với tháng trước; luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, đạt 197.150 hợp đồng/phiên, tăng 4% so với bình quân năm trước./.