Có nhiều dấu hiệu phục hồi

Trong năm 2016, bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị có nhiều dầu hiệu phục hồi. Trong đó, phải kể đến một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh như sau: Tỉnh đã đạt 18/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt và đạt kế hoạch, kinh tế tăng trưởng 6,5 %; thu ngân sách nội địa vượt 10,5 % dự toán Trung ương giao và bằng 100% dự toán địa phương.

Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị cho thấy, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2016 ước tăng 6,5% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người ước đạt 36 triệu đồng, tăng 8,4% so với năm 2015.

Vượt khó năm 2016, Quảng Trị tăng trưởng kinh tế 6,5%

Cụ thể, tại Khu vực công nghiệp - xây dựng, dù đặc thù của Tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có năng lực và quy mô hạn chế, sức tiêu thụ của thị trường giảm sút nhưng nhờ tỉnh đã ưu tiên tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để kịp thời tháo gở khó khăn cho doanh nghiệp; giá nguyên vật liệu và lãi suất ngân hàng ổn định; một số doanh nghiệp có điều kiện phát triển và mở rộng quy mô sản xuất nên giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh năm 2016 (Giá so sánh 2010) ước đạt 7.178,6 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2015 và đạt 98,3% so với kế hoạch năm 2016.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; sự cố môi trường biển; bệnh dịch phát sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản, do đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016 ước đạt 6.379,6 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm trước; trong đó: nông nghiệp ước đạt 4.829,5 tỷ đồng, tăng 7,7%; lâm nghiệp ước đạt 758,2 tỷ đồng, tăng 12,8%; thủy sản ước đạt 791,9 tỷ đồng, giảm 29,5%. Chăn nuôi tiếp tục được chú trọng phát triển theo hướng trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn sinh học và vệ sinh môi trường.

Tại khu vực thương mại - dịch vụ, du lịch, năm 2016, giá cả ổn định, hàng hoá đa dạng, nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm 2016 là 17.809,8 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 71,8% so với kế hoạch năm. Ước cả năm 2016 đạt 21.740 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm 2015, nhưng chỉ bằng 87,66% so với kế hoạch đề ra.

Đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp

Đối với tỉnh Quảng Trị, năm 2016 là năm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh. Quảng Trị đã tích cực tham gia cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động của Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo; đầu tư kết cấu hạ tầng cho Cửa khẩu Quốc tế La Lay; phê duyệt quy hoạch chung xây dựng và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam. Gặp gỡ với các nhà đầu tư chiến lược để xúc tiến, vận động, kêu gọi các dự án trọng điểm vào địa bàn tỉnh. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi giúp các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã cam kết.

Bên cạnh đó, UBND Tỉnh còn định kỳ tổ chức Hội nghị đối thoại để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh theo kết luận của Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 2, khóa 16 ngày 27/11/2015. Đặc biệt, lãnh đạo Tỉnh đã thường xuyên đi thực tế để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh và xử lý, giải quyết những khó khăn của doanh nghiệp. Từ đó, đã ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lâu nay, Quảng Trị luôn nhận thức rõ nhiệm vụ trọng tâm là thiết lập và xây dựng môi trường kinh doanh, đầu tư an toàn, thông thoáng, chuyên nghiệp, minh bạch và hấp dẫn. Do đó, ngoài các ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành của Chính phủ, tuỳ theo quy mô, tính chất của từng dự án, tỉnh cam kết sẽ có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt đối với các dự án lớn, có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo nguyên tắc nhà đầu tư được hưởng mức ưu đãi cao nhất về quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ ở mức thấp nhất trong khung quy định hiện hành nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư làm ăn lâu dài, có hiệu quả và bền vững.

Tỉnh cũng thực hiện nhất quán, đồng bộ và ổn định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh ban hành. Ví dụ, rút ngắn thời gian cấp quyết định chủ trương đầu tư từ 35 theo quy định, rút xuống xuống còn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư được ưu đãi về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước; hỗ trợ về san tạo, giải phóng mặt bằng; bố trí quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân; đầu tư lưới điện đến tận chân hàng rào dự án cho các doanh nghiệp đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp… Từ những chính sách ưu đãi lớn này thể hiện rõ quyết tâm cải cách mới môi trường đầu tư kinh doanh. Quảng Bình luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Bước sang năm 2017, Quảng Trị sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2016. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư xã hội và đẩy mạnh thu hút đầu tư./.