Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì tọa đàm về một số nội dung phục vụ cho xây dựng chuyên đề ''Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam'', diễn ra ngày 2/11, theo Văn phòng Quốc hội.

Theo ông Vương Đình Huệ, đây là lĩnh vực khó, rất phức tạp. Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Chiến lược định hướng xây dựng pháp luật trong 5 năm và trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận về Chiến lược định hướng xây dựng pháp luật trong 5 năm. Chiến lược đã xác định 137 nhiệm vụ xây dựng pháp luật trong giai đoạn 5 năm tới. Đây là định hướng lớn, làm căn cứ triển khai chương trình xây dựng pháp luật hàng năm mang tính chủ động, bao quát hơn, khắc phục tình trạng “đun nước sôi chờ gạo”, cái cần thì chưa có, cái có lại chưa cần thiết. Sáng ngày 3/11, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai nội dung này.

Xây dựng pháp luật phải khắc phục tình trạng… “đun nước sôi chờ gạo”
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tới đây chương trình xây dựng pháp luật hàng năm mang tính chủ động, bao quát hơn. Ảnh: Quốc hội

Tại Tọa đàm, các đại biểu cho rằng việc xây dựng chuyên đề lần này cần có tính kế thừa và phát triển chủ trương, định hướng, văn bản trước đây, nhất là Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 25/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Việc đánh giá Nghị quyết này chưa chỉ ra được thành công và những điểm còn hạn chế. Do đó, cần phải chỉ được những điểm chưa đạt được, để từ đó mới có thể có giải pháp hiệu quả…

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh đề nghị bổ sung, làm rõ hơn nội dung liên quan đến pháp luật quốc tế, việc nội luật hóa các cam kết quốc tế, cũng như việc công nhận hiệu lực, học tập kinh nghiệp pháp luật quốc tế… trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay...

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn tới cần phải coi Hiến pháp là luật gốc, là nguồn của pháp luật không chỉ ở trong văn bản mà phải cả ở thực tiễn áp dụng. Cũng cần quan tâm hơn đến vai trò chủ động của Quốc hội trong xây dựng pháp luật, khắc phục tình trạng phụ thuộc vào năng lực của ban soạn thảo như hiện nay.

Ý kiến từ các đại biểu cho rằng, Chuyên đề này cần đưa ra được định hướng, giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cắt khúc giữa xây dựng và thi hành pháp luật như: thiếu sự kiểm soát khi ủy quyền lập pháp, dẫn đến tình trạng văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành luật có những nội dung khác luật, vượt quá phạm vi luật cho phép hướng dẫn chi tiết, thậm chí trái luật; nhiều văn bản thiếu sự thống nhất. Hay như việc xây dựng luật không dự tính được đầy đủ điều kiện bảo đảm thực thi luật; báo cáo đánh giá tác động còn hình thức, chưa trở thành căn cứ khoa học thực tiễn cho ban hành luật...

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các chuyên gia tiếp tục đồng hành, đóng góp, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ để góp phần xây dựng thành công Chuyên đề này, cũng như trong các hoạt động của Quốc hội nói chung.../.