Rác phế liệu tồn đọng ở cảng Cát Lái

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải thông báo và yêu cầu các hãng tàu vận chuyển hàng hóa là chất thải, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, nhằm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cấp bách quản lý nhập khẩu phế liệu.

Sở dĩ có đề nghị này, theo Bộ Tài chính, tại điểm đ Khoản 2 của Chỉ thị 27/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “kiên quyết buộc tái xuất các lô hàng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để đưa chất thải vào Việt Nam, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm b Khoản 6 Điều 58 Luật Hải quan quy định xử lý hàng hóa tồn đọng, thì “đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, chủ phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải hoặc người được chủ phương tiện vận tải ủy quyền có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đó ra khỏi lãnh thổ Việt Nam”.

Điều 170 Luật Hàng hải cũng quy định trách nhiệm của người vận chuyển phát sinh từ khi người vận chuyển nhận hàng tại cảng nhận hàng, được duy trì trong suốt quá trình vận chuyển và chấm dứt khi kết thúc việc trả hàng tại cảng trả hàng.

Việc trả hàng kết thúc trong trường hợp người vận chuyển hoàn thành việc trả hàng cho người nhận hàng; trong trường hợp người nhận hàng không trực tiếp nhận hàng từ người vận chuyển thì bằng cách trả hàng theo yêu cầu của người nhận hàng phù hợp với hợp đồng, pháp luật hoặc tập quán thương mại áp dụng tại cảng trả hàng.

Như vậy, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các quy định trên, đối với hàng hóa là chất thải, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường thì hãng tàu có trách nhiệm vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp các hãng tàu không thực hiện theo quy định, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét áp dụng biện pháp không cho phép hãng tàu được khai thác kinh doanh tại Việt Nam cho đến khi vận chuyển toàn bộ hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định./.

Vấn nạn nhập phế liệu, rác thải công nghiệp về Việt Nam đang nâng lên mức báo động đỏ từ nhiều năm nay. Các chuyên gia đã đưa ra những khuyến nghị, cảnh báo về mức độ nguy hiểm cho vấn đề này, song những biện pháp quản lý, ngăn ngừa vẫn không đạt hiệu quả như mong muốn.

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến cuối tháng 9/2018, cả nước tồn đọng trên 15.000 container phế liệu nhập khẩu đang nằm chủ yếu tại 3 cảng Cát Lái, Hải Phòng và Cái Mép. Tại cảng Cát Lái còn tồn hơn 4.898 container đã quá 90 ngày kể từ ngày hàng cập cảng, trong đó có 2.700 container là phế liệu. Trong số này, cơ quan hải quan đã xác định có 2.500 container phế liệu thuộc diện vô chủ.