Bộ Tài chính cho biết, thực hiện yêu cầu tại Công văn số 90/QLG-NLTS ngày 25/3/2015 của Cục Quản lý giá, các công ty thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính đã rà soát, loại chi phí quảng cáo ra khỏi cơ cấu giá của các sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 2 tuổi, đồng thời đã thực hiện kê khai lại giá.

Theo đó, sau khi loại chi phí quảng cáo đối với sữa cho trẻ dưới 2 tuổi, có 50 mặt hàng trong nhóm này giảm giảm giá 0,4%-4%, áp dụng từ 20/4 tới.

Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ tiếp tục cập nhật và công bố danh sách sản phẩm thực hiện kê khai giảm giá theo quy định trong thời gian tới.

Trước đó, Thông báo số 396/TB-BTC, ngày 11/6/2014 của Bộ Tài chính đã đưa ra danh sách DN thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính. Đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, có 5 công ty phải thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính là Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, Công ty TNHH Nestle Việt Nam, Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A và Công ty TNHH Tiên Tiến - nhà phân phối của Công ty TNHH MeadJohnson Nutrition Việt Nam.

Còn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khác thực hiện kê khai giá tại địa phương theo danh sách do UBND các tỉnh, thành phố công bố.

Trước đó, hồi tháng 4/2014, theo kết quả thanh tra của Bộ Tài chính tại 5 doanh nghiệp sữa lớn, chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị của phần lớn doanh nghiệp vượt quy định. Tổng số tiền vượt quy định của 4 trong 5 doanh nghiệp là 386 tỷ đồng. Cơ quan quản lý cho rằng việc này đã làm tăng 2%-16% giá bán sản phẩm./.