Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì Hội nghị.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Phong Quang cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt trên 213.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trên 8,5 tỷ USD, tăng 21,4%, giá trị xuất siêu khoảng 2,9 tỷ USD, trong đó chủ yếu là xuất khẩu gạo.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của Vùng ước đạt 116.000 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Riêng lĩnh vực giao thông vận tải, khu vực này đang triển khai 148 dự án với tổng mức đầu tư 125.600 tỷ đồng.

Một số công trình huyết mạch liên vùng đã hoàn thành hoặc đang triển khai, góp phần thúc đẩy sự phát triển của vùng.

Tổng thu ngân sách địa phương toàn Vùng đạt 56,3% dự toán với giá trị là 22.894 tỷ đồng; chi ngân sách các địa phương đạt 42.441 tỷ đồng.

Đánh giá chung về tình hình 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng tình hình kinh tế-xã hội khu vực có bước phát triển khá. Các hoạt động văn hóa, chính sách xã hội, chính sách với đồng bào dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp triển khai đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; lĩnh vực quốc phòng, an ninh bảo đảm ổn định.

Bên cạnh những mặt đạt được, vùng ĐBSCL phải đối mặt như việc giải quyết đầu ra cho nông sản còn nhiều khó khăn, thiếu ổn định; chậm tái cơ cấu nông nghiệp; hệ thống hạ tầng đối phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng còn hạn chế; một số cơ chế chính sách đặc thù về liên kết hợp tác kinh tế, nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa được ban hành; đời sống của một bộ phận nông dân còn nhiều khó khăn...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các địa phương phối hợp với Ban Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế 2011-2015, đồng thời xây dựng kế hoạch trung hạn 2016-2020, trong đó quan tâm tới đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

“Muốn sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống nhân dân được thì phải tổ chức lại sản xuất, gây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác kiểu mới để kết nối một cách tự nguyện người nông dân với nhau, kết nối người nông dân với doanh nghiệp và thị trường và quan tâm tới xây dựng thương hiệu nông sản”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, các tỉnh, thành phố trong vùng tiếp tục triển khai cổ phần hóa 25 doanh nghiệp Nhà nước từ nay tới cuối năm nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra, tiến tới thực hiện chủ trương của Chính phủ về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển các đơn vị sự nghiệp có đủ điều kiện sang mô hình công ty cổ phần để nâng cao chất lượng và số lượng dịch vụ công, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân cũng như đời sống của viên chức, người lao động trong các đơn vị này.

Phó Thủ tướng mong muốn trước mắt các địa phương trong vùng cần có sự phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của vùng, đề ra kế hoạch năm 2016.

Hai Bộ Công an và Quốc phòng nắm chắc tình hình biên giới Việt Nam-Campuchia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đồng thời bảo vệ an toàn, an ninh cho các sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội Đảng các cấp diễn ra tại các địa phương./.