Trong năm 2016, Bộ Công Thương đã xây dựng và phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai Cơ chế một cửa với 5 thủ tục hành chính, gồm: Cấp giấy phép xuất – nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp, cấp giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ozon, cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley với kim cương thô; cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D và cấp giấy phép nhập khẩu tự động môtô phân khối lớn.

Bộ Công Thương đang tiến hành triển khai nhiều lĩnh vực trên hệ thống một cửa

Năm 2017, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai kết nối 6 thủ tục hành chính mới trên Cổng thông tin một cửa, gồm các thủ tục: Cấp giấy phép xuất – nhập khẩu tiền chất vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy phép xuất – nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp; thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu; nhập khẩu thuốc lá phi thương mại; thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN; thủ tục thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

Tính đến tháng 11/2017, hai cơ quan đã thống nhất được phương án kỹ thuật và đang gấp rút tiến hành xây dựng hệ thống.

Với ba thủ tục: cấp giấy phép xuất – nhập khẩu tiền chất vật liệu nổ công nghiệp; cấp giấy phép xuất – nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp và thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN, Bộ Công Thương đã hoàn thành xây dựng hệ thống tiếp nhận hồ sơ từ Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Còn hai thủ tục liên quan đến nhập khẩu thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá, Bộ này đã hoàn thành xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị và gửi tài liệu, quy trình cho cơ quan hải quan.

Dự kiến, hai cơ quan sẽ phối hợp để có thể chính thức vận hành thủ tục khai báo hóa chất vào ngày 25/11/2017. Với các thủ tục hành chính còn lại, sẽ xây dựng kế hoạch thí điểm trước khi áp dụng chính thức./.