Sáng ngày 9/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản đã tổ chức cuộc học cấp cao Ủy ban Đánh giá và Xúc tiến Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản để tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch hành động Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn V.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Hiroshi Fudaka đánh giá: “Trong 11 năm qua, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản đã giành được nhiều kết quả tốt đẹp, giúp cải thiện đầu tư và đóng góp cho sự phát triển các ngành công nghiệp ở Việt Nam. Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản có thể thực hiện trong một thời gian dài có là nhờ sự tin cậy lẫn nhau giữa hai bên, điều này càng đóng góp vào mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau của Việt Nam – Nhật Bản”.

Đồng tình với quan điểm này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh chia sẻ: “Đến nay, Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản đã thực hiện được 11 năm, đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam, cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, từ đó thu hút được đầu tư không chỉ từ các doanh nghiệp Nhật Bản, mà còn doanh nghiệp từ nhiều quốc gia khác. Trải qua 5 giai đoạn với 11 năm liên tục, Sáng kiến chung được chứng tỏ là có sức sống và đem lại lợi ích cho cả hai phía để tiếp tục duy trì và thúc đẩy. Trong 16 tháng qua, hai bên đã hợp tác chặt chẽ, tích cực để có được sự đồng thuận. Do vậy, có đến 77% vấn đề của Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn V hoàn thành xuất sắc và đúng kỳ hạn”.

Kế hoạch giai đoạn V này được hai nước thống nhất ký kết từ ngày 26/7/2013, và thời gian thực hiện là 16 tháng, từ tháng 7/2013-12/2014.

Sau 16 tháng triển khai, về cơ bản, hai bên đã thực hiện tốt Kế hoạch hành động giai đoạn V. Đến nay, 40 cuộc đối thoại chính sách giữa các cơ quan có liên quan của Việt Nam với phía Nhật Bản đã được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận về nội dung Kế hoạch hành động. Nhiều khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng của phía Nhật Bản đã được các bộ, ngành liên quan tiếp thu và ghi nhận, tiếp tục nghiên cứu để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách, cũng như việc tổ chức thực thi.

Theo kết quả đánh giá của Ủy ban Đánh giá và Xúc tiến Sáng kiến chung Việt Nam –Nhật Bản, trong tổng số 104 tiểu hạng mục nêu tại Kế hoạch hành động giai đoạn V, thì có 81 hạng mục đang triển khai tốt và đúng tiến độ; 14 hạng mục đang được triển khai nhưng chậm tiến độ; 9 hạng mục chưa được triển khai.

Các hạng mục hoàn thành tốt gồm vấn đề liên quan đến vận tải – hải quan, an toàn thực phẩm, thuế, ngân hàng và phi ngân hàng, sở hữu trí tuệ, xây dựng kết cấu hạ tầng.

Đại sứ Hiroshi Fudaka nhấn mạnh: “Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác trong thời gian tới. Hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cách thức hợp thức hợp tác và báo cáp cấp có thẩm quyền quyết định vấn đề này”.

Bên cạnh đó, phía Nhật Bản cũng khuyến nghị, với một số vấn đề mà hai bên chưa thể giải quyết, thì trong giai đoạn VI nên tạo ra cơ chế để báo cáo cấp cao hơn, xem xét các vấn đề ko thể giải quyết các vấn đề ở tầm chuyên viên, hay ở các vụ, các cục.

Nhật Bản tin tưởng, với những kết quả đạt được từ Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản ở giai đoạn V, thì giai đoạn VI chắc chắn hai bên sẽ trao đổi, tiếp cận với các vấn đề mang tính thách thức cao hơn để đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam./.