NỖ LỰC VÀ NHỮNG THÀNH QUẢ

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm nay của Tỉnh đạt 23,9%, đứng đầu cả nước. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khả quan. Tính đến ngày 19/9/2022, toàn Tỉnh đã thu hút được gần 1,08 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 6 cả nước.

Đặc biệt, Bắc Giang có tới 31 dự án FDI điều chỉnh tăng thêm vốn, với tổng số lên tới 555,97 triệu USD, với những trường hợp điển hình như: Công ty TNHH Đồ gia dụng Blue&Green, Công ty TNHH BOI Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Châu…

Bắc Giang quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là yếu tố quyết định đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Giang. Nhằm cải thiện điều kiện kinh doanh và cắt giảm thủ tục hành chính, UBND tỉnh Bắc Giang đã đề nghị các sở, cơ quan thuộc UBND Tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực. Đồng thời, Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố công khai đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã được bãi bỏ, được đơn giản hóa trên Cổng thông tin điện tử của Tỉnh và tại các cơ quan, đơn vị mình; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; đảm bảo thực thi đầy đủ các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, Tỉnh chỉ đạo các sở tiến hành rà soát, đưa ra các kiến nghị tới cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung đối với các bất cập trong việc áp dụng quy định pháp luật gây khó khăn, vướng mắc, ách tắc, cản trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội.

Hơn nữa, Tỉnh còn chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số. Đặc biệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh hỗ trợ đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường qua nhiều hình thức. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công ty Cổ phần Base Enterprise tổ chức 2 hội nghị nhằm giới thiệu, tuyên truyền và quảng bá về xu thế và tính tất yếu của chuyển đổi số hiện nay trong doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bắc Giang còn tăng cường trao đổi, kết nối với các địa phương nước ngoài để hướng tới việc tham mưu thiết lập quan hệ hợp tác giữa Tỉnh với các địa phương của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước thuộc khu vực ASEAN. UBND tỉnh Bắc Giang đã thành lập đoàn công tác của Tỉnh tới khảo sát tại tỉnh Xay Sổm Bun (Lào) – địa phương nước ngoài đầu tiên ký kết Thỏa thuận hợp tác với tỉnh Bắc Giang.

“DỌN Ổ ĐÓN ĐẠI BÀNG”

Để đưa Bắc Giang thực sự là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, trong thời gian tới, cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh thông qua những giải pháp sau:

Một là, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở theo hướng thông thoáng, hạn chế chi phí và thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư.

Hai là, tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Thực hiện nhất quán chủ trương “đồng hành cùng doanh nghiệp”; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp qua nhiều kênh giao tiếp, nhằm lắng nghe ý kiến đề xuất, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động cũng như thực hiện dự án.

Ba là, tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Đồng thời, phát triển đồng bộ và hiện đại hệ thống bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, hệ thống cung cấp điện, hệ thống cung cấp nước sạch... để sẵn sàng đón nhà đầu tư.

Bốn là, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về chính sách, pháp luật để doanh nghiệp biết và thực hiện thay vì kiểm tra, xử phạt doanh nghiệp khi đã vi phạm. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…/