Nâng cao ”chất” và ” lượng” trong thu hút đầu tư

Với uy tín và thương hiệu ”vàng” trong việc tạo lập một môi trường đầu tư hấp dẫn, bình đẳng, năng động và an toàn. Tỉnh Bắc Ninh đã và đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư có thương hiệu lớn ở trong và ngoài nước. Với vai trò, nhiệm vụ quan trọng được Tỉnh giao trong công tác quản lý và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh (gọi tắt là Ban Quản lý) đã đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN, đặc biệt là xúc tiến đầu tư tại chỗ. Năm 2018, Ban Quản lý đã tiếp và làm việc với khoảng 90 nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu đầu tư vào các KCN Bắc Ninh; phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2019 và tham gia vào các nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động trong các KCN…

Với những cố gắng lớn của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý, trong năm 2018, Ban đã cấp mới 125 Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 521,62 triệu USD (cho 95 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 391,86 triệu USD và 30 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư là 2.939,03 tỷ đồng, tương đương 129,76 triệu USD). Cấp 385 lượt dự án điều chỉnh (FDI: 321 lượt; trong nước: 64 lượt), trong đó có: 89 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 710,93 triệu USD (74 lượt dự án FDI tăng vốn đầu tư là 541,28 triệu USD; 15 dự án DDI tăng vốn đầu tư là 3.842,66 tỷ đồng tương đương 169,65 triệu USD); 10 lượt dự án FDI giảm vốn đầu tư 22,04 triệu USD. Tổng vốn đầu tư của các dự án DDI và FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư trong năm 2018 là 1.210,51 triệu USD (trong nước: 6.781,69 tỷ đồng, tương đương 299,41 triệu USD; FDI là 911,1 triệu USD).

Theo đó, số dự án đầu tư cấp mới - số vốn đầu tư đăng ký cấp mới điều chỉnh tăng năm 2018 lần lượt đạt 156% (125/80 dự án) và 142,4% (1.210,51/850 triệu USD) so kế hoạch năm 2018; 92,59% (125/135 dự án) và 35,37% (1.210,51/3.422,75 triệu USD) so cùng kỳ năm 2017.

Ngoài ra, trong năm 2018, Ban Quản lý cũng đã cấp mới 1 Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Yên Phong II-C của Tổng Công ty Viglacera – CTCP, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.234,01 tỷ đồng, tương đương 98,63 triệu USD.

Lũy kế đến hết năm 2018, Ban đã cấp 1.329 Giấy chứng nhận đầu tư (cho 445 dự án đầu tư trong nước và 884 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 17.830,03 triệu USD (trong nước là 45.292,34 tỷ đồng tương đương 2.154,36 triệu USD, FDI là 15.675,67 triệu USD).

Triển khai quy hoạch các KCN bài bản và đồng bộ

Tỉnh Bắc Ninh hiện có 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích 6.397,68ha; trong đó có 11 KCN được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và quyết định thành lập (gồm 14 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KCN) với tổng diện tích quy hoạch là 4.523,60ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 3.163,52ha. Trong đó, có 10 KCN đã đi vào hoạt động với diện tích đất quy hoạch 3.681,94ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 2.612,16ha, diện tích đất đã cho thuê là 1.747,77ha, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch đạt 66,79%, trên diện tích đất thu hồi đạt 91,2%, vốn đầu tư hạ tầng đăng ký khoảng 775,30 triệu USD (trong đó: 02 dự án FDI với vốn đăng ký 160 triệu USD, 12 dự án trong nước với vốn đăng ký 11.390,69 tỷ đồng).

Trong năm 2018, Ban quản lý tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Bắc Ninh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đăng ký xây dựng đề án điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2035 (điều chỉnh giảm diện tích KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh; điều chỉnh tăng diện tích KCN Thuận Thành III; điều chỉnh vị trí quy hoạch KCN An Việt - Quế Võ 6; điều chỉnh vị trí KCN Thuận Thành 1)….

Các doanh nghiệp KCN sản xuất, kinh doanh vững mạnh

Năm 2018, có 87 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động tại các KCN là 914 dự án.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp KCN năm 2018 tiếp tục duy trì ổn định, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu, nộp ngân sách so kế hoạch năm 2017. Cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện là 1.100.000 tỷ đồng, đạt 157% so với kế hoạch, bằng 166% so với cùng kỳ; doanh thu ước thực hiện là 1.200.000 tỷ đồng, đạt 150% so với kế hoạch, bằng 156% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu là 32.000 tỷ đồng, bằng 112% so với kế hoạch và đạt 113% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu là 24.500 tỷ đồng, bằng 123% so với kế hoạch và 104% so với cùng kỳ; nộp ngân sách 11.000 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch và 126% so với cùng kỳ.

Đến hết năm 2018, các KCN Bắc Ninh đã tạo việc làm cho 284.956 lao động (tăng 486 lao động so với cuối năm 2017) với thu nhập bình quân của người lao động là 6,1 triệu đồng/người/tháng.

Đảy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về KCN

Công tác cải cách hành chính được tăng cường đẩy mạnh. Hoạt động của bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính của Ban tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được đánh giá cao. Kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, không để trả chậm hay hồ sơ quá hạn (trong năm 2018, Ban quản lý các KCN tiếp nhận 6.169 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính,trong đó, số hồ sơ trả sớm, trả đúng hạn là 6.135 hồ sơ; không có hồ sơ trả chậm; còn lại là hồ sơ đang giải quyết). Từng bước đổi mới và xây dựng môi trường văn hóa công sở hiện đại, thân thiện, nhiệt tình và chuyên nghiệp.

Công tác quản lý môi trường được quan tâm chú trọng. Năm 2018, Ban Quản lý đã tham gia các Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra công tác môi trường tại các KCN Tỉnh, họp thẩm định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho 139 dự án, phối hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh kiểm tra, giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp và chủ đầu tư KCN thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đến nay, 9/10 KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Hanaka đang triển khai xây dựng, cam kết đến 30/04/2019 tiến hành chạy thử.

Công tác thanh tra, kiểm tra; công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng chống tham nhũng, thi đua khen thưởng...tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt.

Năm 2018 môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn các KCN được các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người lao động đánh giá cao, điều đó đã chứng tỏ mức độ hài lòng về phong cách làm việc chuyên nghiệp của các cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý các KCN.

Hoạt động dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý được thực hiện thường xuyên, đã hỗ trợ khá hiệu quả cho nhà đầu tư và doanh nghiệp trong việc tìm đối tác, kết nối đầu tư, tư vấn, tuyển dụng lao động, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng...

Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2019

Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua yêu nước Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2018 tại Ninh Bình, Trưởng ban Quản lý các KCN Bắc Ninh Bùi Hoàng Mai chia sẻ, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh luôn xác định các KCN của Tỉnh là trụ cột chính - đòn bảy then chốt và là động lực quan trọng để đẩy mạnh phát triển công nghiệp Tỉnh nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh nói chung. Vì vậy, mọi hoạt động của Ban Quản lý trong công tác quản lý và phát triển các KCN luôn được sự quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của lãnh đạo Tỉnh, cũng như sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả của các Sở, ngành trong Tỉnh. Đây là một lợi thế rất lớn để Ban Quản lý có thể vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao.

Với những thành tích đáng tự hào mà Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã đạt được trong thời gian qua, tại Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức) và tổng kết 20 xây dựng và phát triển các KCN Bắc Ninh; Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cuả Chính Phủ cùng nhiều Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của UBND tỉnh Bắc Ninh cho tập thể và cá nhân Ban Quản lý vì đã có những thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn. Những phần thưởng này có giá trị tinh thần hết sức quan trọng song cũng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý cần phải phát huy hết nội lực của mình để tiếp tục đạt được những thành công mới trong chặng đường phía trước.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh

Bước sang năm 2019, Ban Quản lý tiếp tục phấn đấu đạt được một số mục tiêu cơ bản sau: Thu hút khoảng 70-80 dự án đầu tư thứ cấp vào các KCN, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng đạt khoảng 900 triệu USD; các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các KCN đạt được các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1.200.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt khoảng 33 tỷ USD; giá trị nhập khẩu đạt khoảng 25 tỷ USD; thu ngân sách thông qua các khoản thuế đạt khoảng 12.000 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho khoảng 5.000-10.000 lao động.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ban cần cần triển khai tốt một số nhiệm vụ và giải pháp then chốt, đó là:

Thứ nhất, tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan sau khi được Chủ tịch UBND Tỉnh phê duyệt (theo quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế). Thực hiện tốt công tác cán bộ, tài chính, tiền lương, công tác thi đua, khen thưởng... Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Duy trì hoạt động hiệu quả của bộ phận "một cửa" của Ban tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các KCN. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người dân...

Thứ ba, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư vào KCN. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và các địa phương trong tỉnh, chủ động triển khai công tác xúc tiến đầu tư. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức xúc tiến đầu tư (đặc biệt chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua các nhà đầu tư đã và đang đầu tư thành công tại các KCN trên địa bàn). Xác định lĩnh vực mũi nhọn để thực hiện hiệu quả xúc tiến đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm.

Thứ tư, hoàn thành Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2035; đẩy mạnh công tác quy hoạch; đôn đốc nhà đầu tư triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong các KCN; phối hợp kiểm tra chất lượng công trình xây dựng xây dựng trong các KCN…

Thứ năm, tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động của các nhà đầu tư và doanh nghiệp; hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư và các doanh nghiệp để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ sáu, Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin, phòng cháy chữa cháy trong các KCN; tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Phấn đấu 100% KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; rà soát các dự án sau cấp phép đầu tư và kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp cần thiết; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra đối với doanh nghiệp KCN. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của các bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh.

Thứ bảy, đẩy mạnh việc thực hiện các đề án phát triển hoạt động dịch vụ trong các KCN. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động dịch vụ của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban. Duy trì vận hành hiệu quả sàn giao dịch các dịch vụ trực tuyến, hỗ trợ tuyển dụng lao động cho các KCN.