Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển KCN
Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đại diện các sở, ngành, địa phương trong Tỉnh, một số nhà đầu tư hạ tầng KCN tại Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư KCN tỉnh Hưng Yên năm 2024

PV: Thưa ông, được biết năm 2023, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên (Ban Quản lý) đã đạt được những kết quả quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, trong đó nổi bật là công tác thu hút đầu tư vào các KCN. Xin ông chia sẻ rõ hơn về hoạt động này?

Ông Vũ Quốc Nghị: Trong năm 2023 qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành chức năng trong Tỉnh; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý, cùng các nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN của Tỉnh đã thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó công tác thu hút đầu tư là một trong các nhiệm vụ nổi bật được Ban Quản lý triển khai thành công trong năm 2023.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển KCN
Ông Vũ Quốc Nghị, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị tổng kết Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2023

Hoạt động thu hút đầu tư trong năm 2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng dự án. Nếu như năm 2020, các KCN của Tỉnh thu hút được 41 dự án đầu tư, với vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 558 triệu USD; năm 2022 thu hút được 39 dự án đầu tư với vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 733 triệu USD; thì trong năm 2023, các KCN đã thu hút được 64 dự án đầu tư với vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 1.055 triệu USD, bằng 235% kế hoạch cả năm 2023 (450 triệu USD), tăng 64% về số dự án và 44% về vốn đăng ký so với năm 2022.

Trong 64 dự án thu hút đầu tư trong năm 2023 vào các KCN của Tỉnh có 49 dự án FDI và 15 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký lần lượt đạt khoảng 715 triệu USD và 1.990 tỷ đồng; đồng thời Ban Quản lý cấp điều chỉnh tăng vốn cho 58 dự án đầu tư, trong đó có 35 dự án FDI và 23 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm lần lượt đạt khoảng 201 triệu USD và 1.293 tỷ đồng. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê khoảng 134 ha.

Đến nay, trong các KCN của tỉnh Hưng Yên có 554 dự án (314 FDI và 240 DDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký lần lượt đạt khoảng 6,21 tỷ USD và 36.000 tỷ đồng; tổng diện tích đất đã cho thuê lại khoảng 1.148 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 54,35% (1.148 ha/2.112 ha).

Các dự án thu hút đầu tư vào các KCN trong năm 2023 có nhiều dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, khi đi vào hoạt động sẽ đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước và tạo nhiều công ăn việc làm ổn định cho người lao động; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ, năng lực sản xuất, tăng thu ngân sách nhà nước và tạo lực kéo quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên, cụ thể:

Dự án sản xuất phim phân cực LCD của Công ty TNHH Nitto Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 132 triệu USD; Dự án sản xuất linh kiện điện tử cho điện thoại di động và máy tính của Công ty TNHH COT VietNam với tổng vốn đầu tư đăng ký 45 triệu USD; Dự án Nhà máy Acecook Thăng Long - Hưng Yên của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 87,6 triệu USD; Dự án nhà máy công nghệ ARIZON VIỆT NAM của nhà đầu tư ARIZON RFID TECHNOLOGY (CAYMAN) CO., LTD với tổng vốn đầu tư đăng ký là 67,45 triệu USD; Dự án Nhà máy COT Việt Nam của nhà đầu tư COTV HOLDING PRIVATE LIMITED với tổng vốn đầu tư đăng ký là 45 triệu USD…

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển KCN
Toàn cảnh KCN Viglacera Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

PV: Xin ông cho biết trong năm 2023, Ban Quản lý đã đồng hành cùng các nhà đầu tư như thế nào để công tác triển khai dự án và hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN của tỉnh Hưng Yên đạt được những kết quả rất khả quan?

Ông Vũ Quốc Nghị: Với vai trò quản lý nhà nước trong các KCN của Tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên luôn xác định: “Thành công của các nhà đầu tư chính là thành công của Ban Quản lý” , vì vậy, Ban Quản lý luôn quan tâm theo sát mọi hoạt động của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong các KCN của Tỉnh, để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, giúp cho mọi hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN của Tỉnh diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

Bên cạnh hoạt động thu hút đầu tư vào các KCN của Tỉnh, công tác theo dõi nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN được Ban Quản lý duy trì thường xuyên. Cùng với đó, tiếp nhận và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong các KCN, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng và quyền địa phương nơi có các KCN để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong các KCN. Qua đó giúp cho các dự án được triển khai thực hiện nhanh, sớm đi vào hoạt động và hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả.

Kết quả, năm 2023, trong các KCN của Tỉnh có thêm 26 dự án mới đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà xưởng, máy móc để đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn đầu tư thực hiện của các dự án FDI trong năm 2023 đạt khoảng 320 triệu USD; vốn đầu tư thực hiện của các dự án DDI đạt khoảng 2.663 tỷ đồng.

Đến nay, trong các KCN trên địa bàn Tỉnh có 457 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (257 dự án FDI và 200 dự án DDI), bằng 85% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực.

Năm 2023, các doanh nghiệp trong các KCN của Tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và tăng trưởng, với các chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau: Doanh thu ước đạt 5,8 tỷ USD; giá trị xuất khẩu khoảng đạt 3,3 tỷ USD; giá trị nhập khẩu đạt khoảng 2 tỷ USD; thu ngân sách nội địa khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong năm 2023, tại các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút thêm 3.200 việc làm mới. Đến nay, tổng số lao động đang làm việc trong các KCN của Tỉnh là khoảng 80.000 người.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển KCN
Một góc KCN Phối Nối A, tỉnh Hưng Yên

PV: Thời gian gần đây công tác phát triển các KCN của Hưng Yên được đánh giá là “điểm sáng” trong phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh. Ông nghĩ sao về nhận định này, xin ông chia sẻ rõ hơn về công tác đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN của Tỉnh?

Ông Vũ Quốc Nghị: Ngay từ khi hình thành và phát triển KCN đầu tiên của Tỉnh, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên luôn xác định: Phát triển các KCN là động lực, “đòn bẩy” để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh. Vì vậy, Tỉnh luôn ưu tiên huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng các KCN, cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn, nhằm tạo mặt bằng sạch để thu hút nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh trong các KCN, CCN của Tỉnh.

Để triển khai đầu tư xây dựng hiệu quả hạ tầng các KCN, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng trong Tỉnh và các địa phương có KCN phải phối hợp chặt chẽ để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, bảo đảm có đủ quỹ đất để các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp; đáp ứng đầy đủ mặt bằng sạch với cơ sở hạ tầng đồng bộ để thúc đẩy thu hút các nhà đầu tư...

Về tình hình phát triển các KCN, đến nay tỉnh Hưng Yên có 17 KCN với tổng diện tích đất quy hoạch hơn 4,3 nghìn ha được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam. Trong đó, có 11 KCN đã được chấp thuận Chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng diện tích 2.873 ha; tổng vốn đầu tư đăng ký 14.395 tỷ đồng và 412,25 triệu USD.

Hiện Tỉnh đã có có 10 KCN đã đi vào hoạt động ổn định và thu hút các dự án đầu tư kinh doanh hiệu quả, đó là các KCN: KCN Phố Nối A, KCN Dệt may Phố Nối, KCN Thăng Long II, KCN Minh Đức, KCN Yên Mỹ, KCN Yên Mỹ II, KCN Minh Quang, KCN Sạch, KCN số 3, KCN số 5.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển KCN
KCN Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên

Có 7 KCN đang trong quá trình triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN và chưa đi vào hoạt động. Cụ thể:

(1) KCN Kim Động (100 ha), đến nay đã giải phóng mặt bằng được 11,9 ha.

(2) KCN Thổ Hoàng (250 ha), đến nay chủ đầu tư đã nộp hồ sơ chủ trương đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành tổ chức thẩm định, đang trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

(3) KCN Tân Dân (200 ha), Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND Tỉnh đồng ý chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu, khảo sát, điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên. Hiện nay, đơn vị tài trợ đang tích cực phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng trong quý II/2024; hoàn thành hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư KCN, để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2024.

(4) KCN Lý Thường Kiệt (300 ha): Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND Tỉnh đồng ý chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí thực hiện nghiên cứu, khảo sát, điều chỉnh quy hoạch (nếu có) và lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Lý Thường Kiệt của Công ty TNHH Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phát Hưng Yên. Dự kiến hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng trong quý II/2024; hoàn thành hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư KCN, để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2024.

(5) KCN Số 01 (263,78 ha): Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND Tỉnh đồng ý chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoach của Tổng Công ty Viglacera - CTCP. Hiện nay, Ban Quản lý các KCN của Tỉnh đã lập, trình thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch phân khu, đã hoàn thiện theo ý kiến của các sở, ngành. Dự kiến hoàn thành quy hoạch xây dựng trong quý II/2024; hoàn thành hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư KCN, để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2024.

(6) KCN Số 6 (308,2 ha): Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND Tỉnh đồng ý chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoach của Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát. Hiện nay, Ban Quản lý các KCN Tỉnh đã lập, trình thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch phân khu, và đang hoàn thiện theo theo ý kiến của các sở, ngành. Dự kiến hoàn thành quy hoạch xây dựng trong quý II/2024; hoàn thành hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư KCN, để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2024.

(7) KCN Tân Á Đại Thành (KCN Văn Nhuệ - Hoàng Hoa Thám) (200 ha): Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND Tỉnh đồng ý chủ trương tiếp nhận tài trợ kinh phí nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoach của Công ty Cổ phần bất động sản tập đoàn Tân Á Đại Thành. Hiện nay, Ban Quản lý các KCN Tỉnh đã lập, trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu, đang hoàn thiện theo ý kiến của các sở, ngành. Dự kiến hoàn thành quy hoạch xây dựng trong quý II/2024; hoàn thành hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư KCN, để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2024.

Về công tác triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng các KCN, trong năm 2023 công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được tăng cường đẩy mạnh, cụ thể: Các KCN của Tỉnh đã giải phóng mặt bằng thêm được khoảng 400 ha, đã cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất khoảng 536 ha. Qua đó, tạo điều kiện cho các KCN đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN, nhất là KCN Thăng Long II, KCN Sạch, KCN số 03, KCN số 05, KCN Yên Mỹ và KCN Yên Mỹ II...

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển KCN
KCN số 05 đang khẩn trương triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng trong KCN

Lũy kế đến nay, các KCN tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng khoảng 2.683 ha; được nhà nước cho thuê khoảng 2.368 ha; đầu tư xây dựng hạ tầng được khoảng 1.831 ha; tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng 9.562 tỷ đồng và 276 triệu USD. Tổng diện tích đất đã có hạ tầng có thể cho thuê hiện nay là 538 ha.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển KCN
Đường nội bộ trong KCN Thăng Long II , tỉnh Hưng Yên

Cùng với đó, công tác triển khai các dự án đầu tư hạ tầng KCN trong năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ đầu tư KCN đã đầu tư xây dựng hạ tầng thêm khoảng 320 ha đất công nghiệp với tổng vốn đầu tư khoảng 1.683 tỷ đồng và 62 triệu USD. Các chủ đầu tư hạ tầng KCN nỗ lực tăng tốc triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các KCN, đảm bảo mặt bằng hiện đại để tiếp nhận các dự án đầu tư trong các năm tiếp theo.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển KCN
Nhà máy xử lý nước thải KCN Viglacera Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Cũng trong năm 2023, chủ đầu tư các KCN đã tích cực đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, đảm bảo khả năng thu gom và xử lý nước thải của các dự án đang hoạt động trong KCN. Hiện tại, có 6 KCN đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh đều đã xây dựng và lắp đặt hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. KCN Minh Đức đã hoàn thành xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý I/2024; 3 KCN (bắt đầu tiếp nhận dự án đầu tư thứ cấp năm 2023), đang triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, dự kiến đưa vào vận hành trong quý I và quý II/2024, đảm bảo việc thu gom xử lý nước thải của các dự án thứ cấp khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

PV: Ban Quản lý các KCN của Tỉnh đã xây dựng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào trong năm 2024, để tiếp tục triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN Tỉnh gặt hái được thêm nhiều thành công, thưa ông?

Ông Vũ Quốc Nghị: Bước sang năm mới 2024, Ban Quản lý triển khai hoạt động quản lý nhà nước với nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Tập thể cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý các KCN Tỉnh đặt quyết tâm phấn đấu nâng cao vai trò, hiệu lực và hiệu quả hoạt động, tích cực triển khai đồng bộ và hiệu quả các hoạt động công tác được phân cấp; đặc biệt tăng cường đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp KCN, tiếp tục là cầu nối hữu hiệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các nhà đầu tư trong các KCN Tỉnh... để góp phần thúc đẩy các KCN của Tỉnh phát triển lớn mạnh hơn nữa, tiếp tục minh chứng các KCN là trụ cột vững chắc để phát triển ngành công nghiệp của Tỉnh nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Yên nói chung.

Theo đó, Ban Quản lý các KCN tiếp tục phát huy cao vai trò và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về KCN, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác trên tất cả các lĩnh vực được giao; đặc biệt phấn đấu hoàn thành một số nhiệm vụ then chốt trong năm 2024 đó là:

Thứ nhất, tăng cường công tác quy hoạch và phát triển các KCN: Tập trung hoàn thiện các hồ sơ thủ tục tiếp nhận tại trợ kinh phí quy hoạch; tổ chức lập, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt các được bổ sung vào quy hoạch, làm căn cứ thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. Phấn đấu trong năm 2024, tỉnh Hưng Yên có thêm 5 KCN hoàn thành lập hồ sơ chủ trương đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng KCN: Tiếp tục hỗ trợ các KCN trên địa bàn Tỉnh đã có chủ trương đầu tư hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất còn lại chưa được giải phóng mặt bằng là khoảng 90 ha (không bao gồm diện tích chưa giải phóng mặt bằng của KCN Kim Động); được Tỉnh cho thuê toàn bộ phần diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng năm 2024 và các năm trước đây là 393 ha; tập trung nguồn lực triển khai xây dựng hạ tầng KCN đối với toàn bộ diện tích đất đã được bàn giao là l661,5 ha.

Thứ ba, chú trọng công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào các KCN: Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kết hợp với đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào trong các KCN. Phấn đấu trong năm 2024, các KCN tiếp nhận thêm khoảng 60 dự án đầu tư mới, với vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng khoảng 1 tỷ USD, tổng diện tích đất thuê lại khoảng 150 ha.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Ông!

Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển KCN
Nhà máy hoạt động trong KCN Viglacera Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên