Chuyển biến tích cực trong hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư

Mặc dù nằm trên địa bàn có nhiều điều kiện không được thuận lợi, song thời gian qua lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng hạ tầng các KCN và có các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, bài bản để thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào Tỉnh. Đồng thời Tỉnh đã tận dụng triệt để phương châm: “Tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn” để biến những tiềm năng, thế mạnh của địa phương cho ưu tiên đầu tư, phát triển. Vì vậy, những năm gần đây các KCN trên địa bàn Tỉnh đã thu hút được nhiều các dự án qui mô lớn trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến sản phẩm với vùng nguyên liệu khai thác ngay tại tỉnh Lâm Đồng.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp về KCN trên địa bàn, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Lâm Đồng (viết tắt là Ban Quản lý) đã không ngừng cố gắng để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN trên địa bàn. Năm 2019 hoạt động quản lý nhà nước tại Ban Quản lý tiếp tục được triển khai đồng bộ và hiệu quả, đặc biệt hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư cũng đã thu được nhiều kết quả tích cực, cụ thể:

Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm cả bề rộng lẫn chiều sâu. Năm 2019 Ban Quản lý đã xây dựng tài liệu thông tin về điều kiện tự nhiên, chính sách ưu đãi vào các KCN Tỉnh; trao đổi những khó khăn, vướng mắc với các nhà đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh; cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư Hàn Quốc (Kotra), Nhật Bản, Pháp,…có nhu cầu đầu tư vào các KCN. Bên cạnh đó Ban Quản lý đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc và miền Nam (đạt 100% kế hoạch) và Hội nghị xúc tiến đầu tư về xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp KCN.

Ban Quản lý KCN tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả, trong năm 2019 Ban Quản lý đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án (trong đó có 02 dự án đầu tư nước ngoài) đạt 200% so với kế hoạch năm 2019, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 587,4 tỷ đồng, đạt 146% so với cùng kỳ năm 2018; điều chỉnh tăng vốn đầu tư (196 tỷ đồng) cho 34 dự án (trong đó có 12 dự án đầu tư nước ngoài).

Lũy kế đến cuối năm 2019, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 71 dự án (trong đó có 21 dự án đầu tư nước ngoài) tại 02 KCN với tổng vốn đăng ký đầu tư là 3.817,1 tỷ đồng và 91,57 triệu USD (đăng ký sử dụng 11.472 người lao động) trên diện tích đất sử dụng là 146,5 ha.

Nâng cao vai trò quản lý doanh nghiệp

Công tác quản lý doanh nghiệp được thực hiện chặt chẽ, sát sao. Ban Quản lý đã tập trung lãnh đạo các phòng chuyên môn và Công ty Phát triển hạ tầng KCN kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện dự án; kiên quyết chấm dứt những dự án không triển khai và điều chỉnh giảm diện tích đất các dự án chậm triển khai theo tiến độ đầu tư…

Ban Quản lý phối hợp tốt với các sở, ngành liên quan hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ổn định; nhiều kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp được Ban Quản lý phối hợp giải quyết cơ bản đáp ứng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp như: Hỗ trợ về vùng nguyên liệu, thủ tục hải quan, lĩnh vực thuế, nguồn lao động, đào tạo nghề, vốn vay ưu đãi để sản xuất, vướng mắc về hệ thống thoát nước thải…Mặt khác, thực hiện tốt công tác kiểm tra thường xuyên các doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các vi phạm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Đến nay trong các KCN có 44 doanh nghiệp/dự án (18 dự án đầu tư nước ngoài) đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh; trong đó KCN Lộc Sơn có 22 dự án (08 dự án đầu tư nước ngoài) và KCN Phú Hội 22 dự án (10 dự án đầu tư nước ngoài).

Nhà máy bia Sài Gòn tại KCN Lộc Sơn.

Do làm tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra và hỗ trợ các doanh nghiệp kịp thời nên năm 2019 hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tiếp tục tăng trưởng và phát triển, cụ thể:

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp KCN ước thực hiện năm 2019 đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 10,45% so với cùng kỳ và tăng 8,7% so với kế hoạch; xuất khẩu đạt 210 triệu USD, tăng 6,12% so với cùng kỳ và tăng 5% so với kế hoạch; nộp thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 1.028% so với cùng kỳ; các KCN thu hút 4.200 người lao động.

Các doanh nghiệp KCN đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh, qua đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, giá trị xuất khẩu, tạo được nhiều việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, góp phần phân bổ và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực của địa phương (những mặt hàng, sản phẩm có thế mạnh của Tỉnh như: rau, củ, quả các loại, cà phê… đã được các nhà máy trong KCN thu mua để chế biến).

Triển khai đồng bộ hoạt động quản lý nhà nước

Công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường, lao động, xây dựng hạ tầng KCN… được quan tâm thực hiện kịp thời; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của doanh nghiệp và nhà đầu tư để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Một số kiến nghị vượt thẩm quyền đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tiếp tục giải quyết.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm chú trọng nhằm tạo một môi trường hành chính công thông thoáng, cởi mở, qua đó tạo điều kiện thuận lợi các nhà đầu tư và doanh nghiệp đầu tư kinh doanh phát triển, cụ thể:

Thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đối với các thủ tục hành chính.

Đến thời điểm hiện nay, tại Ban Quản lý có 45 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến (33 thủ tục mức độ 2; 10 thủ tục mức độ 3; 02 thủ tục mức độ 4); thực hiện niêm yết và công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của Ban Quản lý theo đúng quy định. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa tối thiểu 10% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 gồm: 112 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn 100%, trong đó có trong đó có nhiều hồ sơ giải quyết trước hạn./.