Ngày 5/7, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSNN trong 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai từ nay tới cuối năm. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thu ngân sách chưa đạt 50% kế hoạch

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá ngành tài chính đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao và phối hợp hiệu quả với các công cụ kinh tế vĩ mô khác, đạt nhiều kết quả tích cực.

Chính sách tài khoá chặt chẽ đã góp phần bảo đảm các chỉ số kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định và được tăng cường, mặc dù từ đầu năm nền kinh tế chịu nhiều áp lực lớn từ tỉ giá, lãi suất và lạm phát, nhất là trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) 2 lần tăng lãi suất đồng USD. Nền kinh tế nhập siêu 2,7 tỷ USD, nhưng tỷ giá vẫn được duy trì ổn định, lạm phát thực từ đầu năm tới nay chỉ tăng 0,2%. Tăng trưởng của quý II có bước tăng mạnh (hơn 1%) so với quý I, nhờ vậy cả 6 tháng tăng trưởng đạt 5,3%, cao hơn cùng kỳ 2016.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị

Phó Thủ tướng đánh giá nhiệm vụ thu ngân sách tuy chưa được 50% dự toán, nhưng tăng 13,9% so với cùng kỳ và cuối năm sẽ có nhiều cơ hội thu tốt hơn. Thị trường chứng khoán, thị trường vốn có khởi sắc, nhất là thị trường trái phiếu chính phủ đã phát hành được 68% kế hoạch năm với kỳ hạn dài và lãi suất thấp (kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ 6 tháng đầu năm bình quân là 14,1 năm, lãi suất bình quân khoảng 6,3%/năm).

Bộ cũng đã quan tâm xây dựng thể chế, điều hành tốt giá cả, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong thuế, hải quan, kho bạc và củng cố cơ chế 1 cửa quốc gia.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tại Hội nghị, tính đến hết tháng 6/2017, tổng thu NSNN ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2016; Tổng chi NSNN ước đạt 582,96 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2016. Chi NSNN được tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ, trong phạm vi dự toán được giao và phù hợp với tiến độ thực hiện. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương 6 tháng đầu năm được đảm bảo.

Công tác quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát được tăng cường, giữ vững. Tình hình giá cả thị trường trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng đột biến về giá. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,15% so cùng kỳ năm 2016.

Về công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách, Thanh tra Bộ Tài chính triển khai 16 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 25 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý về tài chính 1.496 tỷ đồng. Cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra gần 36,7 nghìn doanh nghiệp, kiến nghị thu vào ngân sách trên 7,6 nghìn tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã thực hiện gần 3,9 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, thu vào ngân sách 861 tỷ đồng; các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Chứng khoán Nhà nước, Quản lý và giám sát bảo hiểm cũng tích cực triển khai triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch đề ra, góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN và tài sản công.


Toàn cảnh Hội nghị

Cần có giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư

Bên cạnh thuận lợi, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những khó khăn và trách nhiệm của ngành như giải ngân vốn đầu tư công quá chậm, làm ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế.

“Kể cả vốn Nhà nước từ năm trước chuyển sang năm nay chưa giải ngân được là 300.000 tỷ. Với mức “vốn mồi” này mà giải ngân kịp thời, có thể thu hút khoảng 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư của xã hội cho phát triển kinh tế”, Phó Thủ tướng cho biết và đề nghị Bộ Tài chính cần phối hợp tốt hơn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong giải ngân nguồn này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn rất khó khăn. Theo tính toán, cứ 2 doanh nghiệp thành lập mới thì có 1 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Cho rằng đây là tỷ lệ bất thường trong 6 tháng đầu năm và đa số là doanh nghiệp có tỷ lệ vốn mỏng, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính bằng cơ chế, chính sách được giao thực hiện phải cải thiện chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra, cải cách doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hoá, thoái vốn còn chậm chưa đạt mục tiêu như mong muốn; các đề án tái cơ cấu ngành bảo hiểm, chứng khoán chưa rõ ràng.

Đồng tình với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh toàn ngành tập trung cao độ hoàn thành và vượt mức thu chi ngân sách năm 2017 này. “Phấn đấu thu NSNN vượt 5-8% so với kế hoạch bằng cách mở rộng cơ sở tính thuế thuế để tăng thu nội địa nhưng không lạm thu”, Phó Thủ tướng đặt yêu cầu với ngành tài chính.

Về nhiệm vụ chi ngân sách, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu theo sát tinh thần Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị là chi theo dự toán. Nếu bộ, ngành và địa phương thu không đạt dự toán thì phải có nguồn tài chính bù đắp, nếu bù đắp không đủ dự toán thì cắt giảm chi tương ứng.

“Bây giờ kỷ luật ngân sách là quốc sách, cùng với bảo đảm tăng trưởng kinh tế để giữ an toàn nợ công”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN, bịt các lỗ hổng của pháp luật về cổ phần hoá, định giá và sử dụng đất đai; xử lý nhanh yếu kém tài chính của các doanh nghiệp ngành công thương, chủ trì dự báo và đề xuất bổ sung thêm danh sách các dự án, doanh nghiệp yếu kém khác để tập trung xử lý.

Cùng với đó, ngành tài chính đẩy mạnh tái cơ cấu thị trường chứng khoán, bảo hiểm, đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động trong quý III/2017. Đẩy mạnh phát triển thị trường vốn để san sẻ gánh nặng vốn cho ngành ngân hàng, tiếp tục hoàn thiện thể chế cho tăng trưởng, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nền kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát và điều hành lạm phát phải hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, không để xảy ra lạm phát kỳ vọng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi thương mại...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính quan tâm hơn nữa tới công tác truyền thông chính sách tài khoá; thực hiện nghiêm Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khoá XII về tiếp tục chỉnh đốn đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, trí tuệ để tham mưu các chính sách đột phá hơn nữa cho Đảng và Nhà nước.


Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu

Thay mặt ngành Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp thu các ý kiến phát biểu, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định: “Ngành Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng bằng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao”. Nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm của ngành Tài chính để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tài chính - NSNN trên tinh thần chủ đề chỉ đạo, điều hành năm 2017 của Chính phủ là "tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững", Bộ trưởng cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay là rất lớn và nặng nề, cần sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn ngành.

Đáp lại sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước, ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017 đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao./.