Giảm từ 30%-50% nhiều loại thuế

Bộ Tài chính gấp rút hoàn thành gói “tiếp sức” mới 20.000 tỷ đồng
Ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 7/2021, dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp và tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động của một số nhóm lĩnh vực dịch vụ như: du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống... Do đó, theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính, rất cần có thêm các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân nhằm ứng phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Với tinh thần đó, ông Hưng cho biết, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021, cho phép đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trước khi thực hiện. Theo đó, để có cơ sở thực hiện và kịp thời triển khai các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, việc nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 là phù hợp.

Cũng theo ông Hưng, nội dung dự thảo Nghị quyết đang được xây dựng nhằm thực hiện: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020; giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế; giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.

“Theo dự tính, việc thực hiện các giải pháp đề xuất tại dự thảo Nghị quyết trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng...”, ông Hưng nói.

Cũng theo đại diện Bộ Tài chính, việc ban hành các giải pháp hỗ trợ cần đạt được các mục tiêu như: Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật về thuế; đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện, đồng thời các chính sách hỗ trợ phải kịp thời, đúng, trúng đối tượng nhằm giúp doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng của dịch Covid-19, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của ngân sách nhà nước...

Gói hỗ trợ về phí, thuế tăng lên 138.000 tỷ đồng

Bên cạnh gói hỗ trợ trên, ông Hưng cho hay, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp giảm tiền thuê đất cho năm 2021.

“Tính chung các giải pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện từ đầu năm 2021 và các giải pháp đề xuất bổ sung nêu trên, thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 là khoảng 138.000 tỷ đồng, trong đó gói gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành khoảng 118.000 tỷ đồng...”, ông Hưng nói.

Thừa nhận số tiền thuế, tiền thuê đất, tiền chậm nộp hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp có gây áp lực lên cân đối ngân sách nhà nước, nhưng theo Bộ Tài chính, việc này sẽ có tác động lớn trong góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, từ đó có thể tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế sau dịch bệnh.../.