Theo đó, để tăng cường hơn nữa công tác quản lý giá đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, trên cơ sở quy định của Bộ Y tế về sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục quản lý giá theo quy định của Luật giá, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc quản lý giá sữa theo đúng quy định.

Các sởu khi tiếp nhận kê khai giá của các doanh nghiệp, phải thực hiện rà soát biểu mẫu kê khai và đề nghị các doanh nghiệp có biện pháp tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm, giảm giá bán; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giá, không điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị trên chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, hải quan và cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá theo quy định hiện hành đối với mặt hàng sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định.

Ngoài ra, các cơ quan phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi do vi phạm mà có đồng thời, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đây được là một động thái quyết liệt tiếp theo từ phía Bộ Tài chính đối với vấn đề tăng cường công tác quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa.

Bên cạnh việc yêu cầu các doanh nghiệp tiết giảm chi phí, hạ giá sữa, Bộ Tài chính cũng đưa ra một số giải pháp quản lý giá sữa trong thời gian tới. Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá theo quy định hiện hành đối với mặt hàng sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa phương không điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Bộ cũng sẽ phối hợp Bộ Y tế thường xuyên rà soát và bổ sung những mặt hàng các mặt hàng mới vào danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá sẽ bị xử lý nghiêm. Đồng thời, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực giá.

Đối với các mặt hàng sữa nhập khẩu, nếu mức giá khai báo cao hơn trên 15% so với mức giá tại cơ sở dữ liệu giá hoặc mức giá khai báo thấp hơn không quá 5% so với mức giá có trong cơ sở dữ liệu giá của Tổng cục Hải Quan tại thời điểm kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra sau thông quan và quyết định tham vấn theo quy định tại nghị định của chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cuối cùng, Bộ Tài chính khẩn trương triển khai việc thành lập trung tâm dữ liệu, bồi dưỡng nghiệp vụ; dịch vụ về giá và thẩm định giá để thông tin giá các mặt hàng bình ổn giá trong đó có mặt hàng sữa cho người tiêu dùng biết. Dự kiến trong năm 2014 trung tâm này chính thức vận hành./.