Nhận diện thách thức

Điều quan trọng nhất và ưu tiên hàng đầu là phải đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19. Thách thức lớn nhất hiện nay là phải phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Báo cáo làm rõ thêm với các đại biểu Quốc hội khi thảo luận về các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021, theo Văn phòng Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trước hết, Chính phủ tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đại biểu Quốc hội, sẽ chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, xây dựng, bổ sung các giải pháp phù hợp trong chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm trên quan điểm vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, cũng như vừa tận dụng các cơ hội mới, điều hành linh hoạt, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Dù khó khăn, nhưng kinh tế có nhiều cơ hội phát triển

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng báo cáo trước Quốc hội. Ảnh Quốc hội

Phân tích cụ thể về những khó khăn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ, nhập siêu bắt đầu xuất hiện trở lại. Xuất nhập khẩu còn phụ thuộc vào một số ít thị trường. Tỷ trọng xuất khẩu của khu vực FDI còn cao. Các thị trường bất động sản, chứng khoán còn tiềm ẩn rủi ro. Gia tăng khả năng lạm phát và ảnh hưởng đến đầu tư toàn xã hội. Sắp xếp và cấu trúc lại doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Giá cả một số mặt hàng cơ bản tăng. Thu hút nguồn vốn FDI, sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu suy giảm. Hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân còn gặp nhiều khó khăn....

“Những tháng cuối năm 2021, kinh tế nước ta có nhiều cơ hội phát triển song vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Điều quan trọng nhất và ưu tiên hàng đầu là phải đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19. Nhiều hạn chế yếu kém cần tập trung xử lý trong 6 tháng cuối năm. Thách thức lớn nhất hiện nay là phải phấn đấu đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm, đây là điều rất khó khăn", Bộ trưởng nhấn mạnh.

“Tỷ lệ dân số được tiêm chủng vaccine còn thấp. Nguy cơ có thể lỡ nhịp so với nền kinh tế thế giới vì không đủ nguồn cung và công nghệ sản xuất vaccine. Lực lượng lao động làm việc trong nền kinh tế đang giảm. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi tăng...”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Nhiều cơ hội

Bên cạnh những khó khăn, thách thức đó, Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cơ hội trong 6 tháng cuối năm có rất nhiều, đặc biệt là chúng ta đã có được khí thế mới sau Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công, với một quyết tâm mới và có nhiều quyết sách quan trọng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Dù khó khăn, nhưng kinh tế có nhiều cơ hội phát triển
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, 6 tháng cuối năm nền kinh tế có nhiều cơ hội phát triển. Ảnh: Quốc hội

Phân tích cụ thể những cơ hội cho phát triển những tháng cuối năm, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu, đó là tác động tích cực từ xu thế phục hồi của nền kinh tế thế giới và nhiều chính sách, giải pháp trong bối cảnh Covid-19 được phát huy hiệu quả như: việc đẩy mạnh phê duyệt các quy hoạch cũng như các chính sách hỗ trợ hiệu quả đời sống của người lao động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã; giải pháp phát triển thị trường xuất nhập khẩu, củng cố và chiếm lĩnh thị trường nội địa, cũng như quá trình chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số cho các doanh nghiệp được đẩy mạnh. Tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, đấu thầu, đấu giá, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công...

“Điều quan trọng nhất trong 6 tháng cuối năm là kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19, nhất là ở các khu vực động lực, thành phố lớn, khu công nghiệp. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, cũng là điều quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội...”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc triển khai thực hiện các giải pháp cần được phân cấp mạnh mẽ, tạo sự chủ động, linh hoạt, điều chỉnh trọng tâm hợp lý giữa các mục tiêu kiểm soát dịch với tăng trưởng kinh tế, gắn liền với bối cảnh và tình hình cụ thể của mỗi địa phương. Tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, không đánh đổi sức khỏe và sự an toàn của người dân với tăng trưởng bằng mọi giá.../.