Cà Mau: Địa phương thứ 21 được phê duyệt Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Cà Mau là tỉnh thứ 21 được phê duyệt Quy hoạch.

Đến năm 2030, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng

Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển; hệ sinh thái được bảo tồn, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Trong đó, Cà Mau phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 7,5%/năm. Quy mô GRDP năm 2030 gấp 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng khu vực ngư, nông, lâm nghiệp chiếm khoảng 23%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 36,5%; dịch vụ chiếm khoảng 37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 3,5%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 146 triệu đồng.

Về xã hội, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt trên 80%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%, trong đó tỷ lệ lao động đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 30%.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cà Mau là tỉnh kinh tế phát triển, xã hội văn minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; các giá trị văn hóa mang bản sắc của con người Cà Mau được giữ gìn và phát huy. Môi trường sinh thái, đa dạng sinh học được bảo vệ, bảo tồn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số phát triển đồng bộ, hiện đại. Chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau trở thành một trung tâm kinh tế biển của cả nước

Nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Cà Mau là chủ động đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực phát triển kinh tế biển, trọng tâm là đầu tư Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn, Đề án xuất khẩu điện tỉnh Cà Mau (sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt), năng lượng tái tạo; phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, du lịch, hạ tầng phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chuyển đổi số toàn diện.

Theo hướng phát triển, ngư, nông, lâm nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông nghiệp sinh thái hữu cơ. Thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng và vận hành trung tâm đầu mối gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản góp phần đẩy mạnh sản xuất, chế biến, phát triển chuỗi giá trị về thủy sản.

Quy hoạch 2021-2030 gợi mở tư duy  Cà Mau là một vùng đất điểm đầu cực Nam của Tổ quốc Quy hoạch 2021-2030 gợi mở tư duy Cà Mau là một vùng đất điểm đầu cực Nam của Tổ quốc

Bộ trưởng đánh giá cao cách tiếp cận, "không phải điểm cuối mà là điểm đầu của Cà Mau" và nhấn mạnh rằng, quy hoạch ...

Các chuyên gia, nhà khoa học góp ý hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030 Các chuyên gia, nhà khoa học góp ý hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030

Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch ...

Xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau trở thành một trung tâm kinh tế biển của cả nước; đầu tư xây dựng Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn, Cảng sông Ông Đốc gắn với phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị ven biển; phát triển nuôi biển công nghệ cao, hiệu quả và bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm biển.

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường sinh thái, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo; phát triển và quản lý bền vững kinh tế biển theo phương thức tổng hợp, quản trị biển dựa vào không gian, liên ngành với sự tham gia của các cộng đồng dân cư và doanh nghiệp.

Định hướng phát triển không gian lãnh thổ theo hướng 3 vùng kinh tế và 5 cực tăng trưởng

Tỉnh Cà Mau định hướng phát triển không gian lãnh thổ theo hướng 3 vùng kinh tế và 5 cực tăng trưởng gắn với 2 hành lang kinh tế: Hành lang kinh tế Bắc - Nam (Thành phố Cà Mau - Cái Nước - Năm Căn - Đất Mũi) và Hành lang kinh tế Đông - Tây (Tân Thuận - Sông Đốc) và các trục liên kết phát triển.

Tổ chức không gian liên huyện của tỉnh thành 3 vùng, gồm: Vùng liên huyện khu vực trung tâm (nội địa), gồm: thành phố Cà Mau và các huyện: Thới Bình, Cái Nước; định hướng phát triển trọng tâm: phát triển đô thị, công nghiệp; trung tâm du lịch, giải trí chất lượng cao cấp vùng và quốc gia; tiếp tục phát triển sản xuất ngư - nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng tập trung, chuyên canh.

Quy hoạch 2021-2030 gợi mở tư duy  Cà Mau là một vùng đất điểm đầu cực Nam của Tổ quốc,

Vùng liên huyện ven biển Tây, gồm: vùng biển, các cụm đảo Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc, Hòn Buông và 03 huyện có bờ biển: U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân. Định hướng phát triển trọng tâm: phát triển đô thị, công nghiệp tập trung, năng lượng tái tạo, nông nghiệp chuyên canh, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ phân phối sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển kinh tế biển.

Vùng liên huyện ven biển Đông, gồm: vùng biển, cụm đảo Hòn Khoai và các huyện có bờ biển: Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển; định hướng phát triển trọng tâm: phát triển đô thị, công nghiệp, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thủy sản tập trung; thương mại dịch vụ, logistics; phát triển Khu kinh tế Năm Căn và Cảng tổng hợp Hòn Khoai; phát triển du lịch sinh thái cảnh quan, trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước.

Đến năm 2030, tỉnh Cà Mau có 29 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt 36%; trong đó, xây dựng thành phố Cà Mau trở thành trung tâm tổng hợp, chuyên ngành phát triển tương xứng với chức năng đô thị loại I trực thuộc tỉnh; phát triển các đô thị động lực Sông Đốc và Năm Căn thành thị xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; Quy hoạch xây dựng 02 đô thị Tân Thuận và Rạch Gốc trở thành các đô thị động lực đạt tiêu chí đô thị loại IV. Phát triển thêm 07 đô thị trên cơ sở đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị đến năm 2025 và đến 2030 đạt tiêu chí đô thị loại V theo quy hoạch.

Định hướng phát triển mới và nâng loại đô thị cho các đô thị loại IV, V: xác định đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị đến năm 2025 và đến 2030 đạt tiêu chí đô thị loại IV, V theo quy hoạch (khi đảm bảo điều kiện ở giai đoạn nào thì xem xét lập đề án nâng loại đô thị và công nhận đô thị loại IV, V ở giai đoạn đó) để nâng cao chất lượng hạ tầng phục vụ người dân, góp phần giãn dân khu vực trung tâm và thu hút dân cư khu vực mở rộng hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Về phát triển khu kinh tế, quy hoạch đưa mục tiêu, đến năm 2030, hình thành các khu chức năng quan trọng gồm: Khu Công nghiệp trong Khu kinh tế; Khu Nông nghiệp công nghệ cao về thủy sản; Khu cảng, hậu cần và logistics; Khu dịch vụ du lịch dự kiến. Giai đoạn sau năm 2030, nghiên cứu bổ sung các khu chức năng mới phù hợp với xu hướng phát triển.

Tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, mở rộng một phần diện tích (trong đó tăng cường mời gọi các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp). Trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2030, tiếp tục phát triển các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm: Khánh An (235,86 ha), Hòa Trung (326 ha), Sông Đốc (145,45 ha); bổ sung thành lập mới Khu công nghiệp Khánh An mở rộng (Khu công nghiệp Tắc Thủ) 345 ha; Khu công nghiệp Tân Thuận 490 ha (thành lập trong giai đoạn 2026 - 2030) và khu công nghiệp trong Khu kinh tế Năm Căn 525 ha (đến năm 2030 là 156 ha).

Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 19 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.025,83ha. Tiếp tục duy trì, phát triển và thành lập 07 cụm công nghiệp hiện nay với tổng diện tích 392,25ha. Giai đoạn 2021 - 2030, thành lập mới 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 633,58 ha, trong đó: giai đoạn 2021 - 2025, tổng diện tích 06 cụm công nghiệp thành lập mới (308,23 ha) và giai đoạn 2026 - 2030, tổng diện tích 06 cụm công nghiệp thành lập mới (325,35ha).

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết, Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nội dung thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới phù hợp với định hướng phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của vùng giai đoạn 2021 - 2030; từ đó, mở ra những cơ hội phát triển mới và định hướng các giá trị mới cho tỉnh Cà Mau trong thời kỳ quy hoạch./.