Các doanh nghiệp KCN tỉnh Vĩnh Phúc nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh
Công nhân đang lắp ráp xe ô tô tại Nhà máy Toyota Vĩnh Phúc

PV: Xin ông cho biết tình hình triển khai đầu tư của các dự án trong các KCN Tỉnh tháng 5 vừa qua?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Trong tháng 5/2023, các KCN trên địa bàn Tỉnh có thêm 6 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lũy kế đến ngày 15/5/2023, có 397 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc (327 dự án FDI và 70 dự án đầu tư DDI), chiếm 86,7% tổng số dự án đầu tư.

Trong số 61 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có: 12 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị, nhà xưởng, chiếm 2,6% tổng số dự án; 40 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 8,7% tổng số dự án; 5 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 1,2% tổng số dự án và 4 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 0,8% tổng số dự án.

Trong tháng 5/2023, các nhà đầu tư đã cố gắng rất lớn để tập trung các nguồn lực đầu tư triển khai dự án, trong đó:

Dự án FDI: Vốn thực hiện tháng 5/2023 là 36,7 triệu USD, nâng vốn thực hiện 5 tháng đầu năm 2023 là 179,39 triệu USD , đạt xấp xỉ 100% so với cùng kỳ năm 2022 và 49% so với kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến ngày 15/5/2023, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.604,04 triệu USD, đạt 59% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Dự án DDI: Vốn thực hiện tháng 5/2023 là 45 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện DDI trong 5 tháng đầu năm 2023 là 316 tỷ đồng, đạt 165% so với cùng kỳ năm 2022 và 17% kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến ngày 15/5/2023, vốn thực hiện của các dự án DDI là 12.439,91 tỷ đồng, đạt 40% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

PV: Ban Quản lý đặt mục tiêu cho các doanh nghiệp KCN trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tháng 6 này như thế nào, thưa ông?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Dự kiến trong tháng 6/2023, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 40-45 triệu USD và vốn thực hiện của các dự án đầu tư DDI đạt khoảng 50 tỷ đồng.

Để đạt được các kết quả trên, Ban Quản lý tiếp tục tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp; đồng thời tích cực bám sát nhu cầu của nhà đầu tư, để có những hỗ trợ kịp thời tối ưu cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, cũng như đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Các doanh nghiệp KCN tỉnh Vĩnh Phúc nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh
Công nhân làm việc trong Nhà máy công nghệ cao tại KCN Bá Thiện II