(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 3 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

PGS, TS. Phạm Văn Tài - Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

ThS. Nguyễn Văn Hà - Trường Đại học Trà Vinh

Nguyễn Phước Hên - Học viên MBA, Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF)