(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Lê Đình Nghi

Trường Đại học Sài Gòn

Nguyễn Thanh Trọng

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II