(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 30, tháng 10 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Châu Hoài Bão

Trường Đại học Lao động - Xã hội Cơ sở 2

Trần Mai Thương

Sinh viên ngành NS-K44, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh