Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2022 (từ ngày 1-15/3) đạt 30,55 tỷ USD, tăng 12,7% so với nửa cuối tháng 2/2022.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 3/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước đến hết ngày 15/3 đạt 140,05 tỷ USD, tăng 14,3%, tương ứng tăng 17,48 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 97,45 tỷ USD, tăng 11,8%.

Trong kỳ 1 tháng 3/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 93 triệu USD. Tuy nhiên, tính từ đầu năm nay đến hết ngày 15/3, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước vẫn thâm hụt 492 triệu USD.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2022 đạt 15,32 tỷ USD, tăng 5,6% so với kỳ 2 tháng 2/2022, nhờ một số nhóm hàng như: điện thoại các loại & linh kiện tăng 27,2%; gỗ & sản phẩm từ gỗ tăng 15,1%; dầu thô tăng 85,2%... Luỹ kế đến hết ngày 15/3, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 69,78 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Cán cân thương mại hàng hóa vẫn thâm hụt
Trị giá xuất khẩu một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 1-15/3/2022 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2022 đạt 15,23 tỷ USD, tăng 20,9% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 2/2022 chủ yếu do sự tăng trưởng của một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 17,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 19,8%; vải các loại tăng tới 65%... Như vậy, tính đến hết ngày 15/3, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 70,3 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Cán cân thương mại hàng hóa vẫn thâm hụt

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 1-15/3/2022 so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải qua

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,92 tỷ USD, tăng 19% so với kỳ 2 tháng 2/2022. Tính đến hết ngày 15/3, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 46,59 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 6,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tới 66,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước…/.