Nghị định số 26/2023/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2023 tới. Theo Tổng cục Hải quan, điều kiện đối với linh kiện ô tô nhập khẩu theo Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô; hàng hóa nhập khẩu là bộ linh kiện CKD và bộ linh kiện không đồng bộ của ô tô để sản xuất, lắp ráp ô tô thực hiện có một số thay đổi lớn.

Theo đó, quy định đối với linh kiện ô tô nhập khẩu không cần đáp ứng điều kiện về mức độ rời rạc tối thiểu theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thay vào đó, linh kiện ô tô nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện: Trường hợp bộ linh kiện nhập khẩu (bao gồm nhập khẩu theo nhiều nguồn, nhiều chuyến) có thân vỏ ô tô và khung ô tô thì phải đảm bảo: (1) Thân vỏ ô tô bao gồm tối thiểu các cụm: cụm nóc, cụm sàn, cụm sườn trái, cụm sườn phải, cụm trước, cụm sau và các mảng liên kết (nếu có) rời nhau và chưa sơn tĩnh điện; (2) Khung ô tô: loại có chiều dài dưới 3,7m nhập khẩu, đã hoặc chưa liên kết với nhau, phải chưa sơn tĩnh điện; loại có chiều dài từ 3,7m trở lên, đã hoặc chưa liên kết với nhau, được phép sơn tĩnh điện trước khi nhập khẩu; (3) Linh kiện ô tô nhập khẩu không có mặt hàng thuộc nhóm 87.07 (thân xe, kể cả ca-bin).

Từ ngày 15/7, nhiều thay đổi khi nhập khẩu linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe ô tô

Các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia Chương trình ưu đãi thuế sẽ phải thực hiện đăng ký lại với cơ quan hải quan khi Nghị định số 26/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

Liên quan đến hàng hóa nhập khẩu là bộ linh kiện CKD và bộ linh kiện không đồng bộ của ô tô để sản xuất, lắp ráp ô tô, doanh nghiệp nhập khẩu bộ linh kiện CKD hoặc bộ linh kiện không đồng bộ của xe ô tô được phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo từng linh kiện, phụ tùng quy định tại Nghị định số 26/2023/NĐ-CP hoặc lựa chọn phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo bộ linh kiện CKD và bộ linh kiện không đồng bộ của xe ô tô quy định tại nhóm 98.21...

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn cách tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô hoặc nhóm 98.21, thì không phải áp dụng điều kiện về mức độ rời rạc tối thiểu của linh kiện ô tô, các điều kiện được áp dụng theo quy định tại điểm b.5.1 khoản 2 Mục II Chương 98.

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bộ linh kiện CKD và bộ linh kiện không đồng bộ của ô tô để sản xuất, lắp ráp trong giai đoạn từ 01/10/2022 đến 15/7/2023 lựa chọn cách tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô hoặc nhóm 98.21, thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP, riêng điều kiện về mức độ rời rạc tối thiểu không phải áp dụng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục trưởng các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan khẩn trương thực hiện các thủ tục áp dụng thuế suất 0% của nhóm 98.49 đối với các tờ khai nhập khẩu linh kiện ô tô đáp ứng điều kiện quy định tại Chương trình ưu đãi thuế đăng ký từ ngày 01/10/2022 để kịp thời hoàn thuế cho doanh nghiệp kể từ ngày 15/7/2023./.