“Giao thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khẩn trương chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tham mưu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, quyết định danh sách, danh mục thuộc thẩm quyền của UBTVQH để triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội…”, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, khi chủ trì phiên họp giao ban đánh giá các công việc tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2022 giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH…, theo Văn phòng Quốc hội.

Cần loại bỏ tư tưởng “tháng giêng là tháng ăn chơi”
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý các cơ quan của Quốc hội cần tập trung chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung cho Phiên họp thứ 8 của UBTVQH dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/2 tới. Ảnh: QH
Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý các cơ quan của Quốc hội cần tập trung cao độ cho hoạt động giám sát, vì thực tế 2 năm qua dịch bệnh, nên công tác giám sát tiến hành ở mức độ hạn chế, nay cần đẩy mạnh theo hướng chủ động ngay đối với những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, cần tháo gỡ về cơ chế, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện...

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc UBTVQH cần tập trung chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; theo dõi, đôn đốc các nội dung trình UBTVQH tại phiên họp từ tháng 2- 4/2022; dự kiến nội dung báo cáo tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và thời điểm tổ chức Hội nghị; tiếp tục triển khai xây dựng các nội dung, đề án và tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...

“Giao thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội rà soát, đôn đốc các cơ quan có liên quan rà soát, triển khai thực hiện 137 nhiệm vụ lập pháp theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị. Về tiến độ, nội dung của dự án Luật Đất đai sửa đổi, cần chủ động chuẩn bị nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) sau khi Ban Chấp hành Trung ương họp (tháng 4/2022) đánh giá việc thực hiện Kết luận số 19-KL/TW và Luật Đất đai…”, ông Mẫn lưu ý.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị, các cơ quan cần bám sát những nội dung đã được phân công; loại bỏ tư tưởng “tháng giêng là tháng ăn chơi”. Đối với các nhiệm vụ xuyêt suốt, các cơ quan cần đề cao tinh thần chủ động, từ sớm, từ xa, đổi mới, sáng tạo, đột phá, hiệu quả, thực chất, không ngừng hoàn thiện để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ đề ra.../.