Horizon Europe, chương trình nghiên cứu và đổi mới đa quốc gia lớn nhất thế giới, vừa đưa ra lời kêu gọi đầu tiên cho các đơn xin tài trợ. Theo kế hoạch, Tổ chức này cung cấp các khoản tài trợ cho các nhà khoa học cá nhân trong tất cả các lĩnh vực và cho các hợp tác đa quốc gia, nhằm nghiên cứu giải pháp trước các thách thức xã hội như sức khỏe, biến đổi khí hậu và cuộc cách mạng kỹ thuật số… Khoảng 4,5 tỷ euro được dành cho năm lĩnh vực: biến đổi khí hậu; ung thư; đại dương và các vùng nước khác; những thành phố thông minh; đất và thức ăn.

Khoa học cơ bản sẽ tiếp tục là một trọng tâm của nghiên cứu châu Âu. Từ năm 2021 đến năm 2027, cơ quan tài trợ đầu tiên của EU cho nghiên cứu cơ bản, Hội đồng Nghiên cứu Châu Âu (ERC), sẽ chia 16 tỷ euro cho các nhà nghiên cứu ở các cấp độ nghề nghiệp khác nhau, tăng hơn 20% so với Horizon 2020. Các nước không thuộc EU liên kết với Horizon Europe dự kiến ​​sẽ đóng góp thêm khoảng 4 tỷ euro, tùy thuộc vào mức độ tham gia của họ.

Trong chương trình này, các nhà khoa học cần đảm bảo rằng bất kỳ dữ liệu nghiên cứu nào họ tạo ra đều được lưu giữ và sẵn sàng để người khác sử dụng lại

Horizon Europe cũng hướng tới việc tăng cường hỗ trợ cho các nghiên cứu ứng dụng mang lại lợi ích kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban châu Âu đã thành lập Hội đồng Sáng tạo châu Âu (EIC), một cơ quan tài trợ mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao các phát minh và nghiên cứu thành hàng hóa và dịch vụ.

Khoảng 10 tỷ euro được dành cho EIC, được chia thành ba loại tài trợ. Trong giai đoạn 'người tìm đường' ban đầu, các nhà nghiên cứu có thể được hỗ trợ để phát triển các ý tưởng có tiềm năng thương mại. Giai đoạn thứ hai, 'theo dõi nhanh để đổi mới' sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi các kết quả đầy hứa hẹn sang thị trường.

Sau khi ra mắt thị trường, các doanh nhân sẽ có thể yêu cầu hỗ trợ 'tăng tốc' của EIC - bao gồm tài trợ, cho vay và dịch vụ huấn luyện - để mở rộng hoạt động kinh doanh của họ.

Horizon Europe dự kiến ​​sẽ yêu cầu những người nhận tài trợ công bố kết quả của họ theo các nguyên tắc của khoa học mở.Các nhà khoa học có thể chọn gửi bản in trước của công trình của họ trong một kho lưu trữ đáng tin cậy hoặc xuất bản trên một tạp chí truy cập mở. Các tác giả cũng phải giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo của họ.

Các nhà khoa học cũng sẽ cần đảm bảo rằng bất kỳ dữ liệu nghiên cứu nào họ tạo ra đều được lưu giữ và sẵn sàng để người khác sử dụng lại. Horizon Europe sẽ yêu cầu những người tham gia gửi kế hoạch quản lý dữ liệu, phù hợp với các nguyên tắc công CÔNG BẰNG (khả năng tìm thấy, khả năng truy cập, khả năng tương tác và khả năng tái sử dụng), trong vòng 6 tháng kể từ khi hoàn thành dự án nghiên cứu, mặc dù có thể có ngoại lệ khi có bí mật kinh doanh hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm có liên quan. Sự hợp tác của các tổ chức nghiên cứu và dịch vụ dữ liệu trên khắp châu Âu đang phát triển một kho lưu trữ ảo, có thể truy cập miễn phí cho dữ liệu từ tất cả các nghiên cứu được tài trợ công khai, cho dù là bởi một quốc gia tham gia hay bởi EU.

Các nhà hoạch định chính sách của EU và Ủy ban châu Âu đã đồng ý chi hơn 3% số tiền của Horizon Europe - khoảng 3 tỷ euro - để mở rộng sự tham gia của các quốc gia thành viên có xu hướng giành được ít tài trợ hơn. Điều này tạo cơ hội mở, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đổi mới trên toàn cầu.

(Lược dẫn Theo The Nature)