Cụ thể là, trong các ngành công nghiệp cấp I, ngành khai khoáng tăng 9%, đóng góp 1,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9%, đóng góp 9,1 điểm phần trăm; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 13,3%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,5%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

Trong đó, một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 2 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 44,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 28,3%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 26%; sản xuất kim loại tăng 22,4...

Một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 10,4%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 9,8%; khai thác dầu thô và khí ðốt tự nhiên tăng 9%; khai thác than cứng và than non tăng 8,4%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 8%...

Trong 2 tháng đầu năm 2015, điện thoại di động, ti vi, ô tô được tiêu thụ mạnh nhất lần lượt đạt mức 89,3%, 64,1% và 52,1%. Nguyên nhân chính là do nhu cầu mua sắm các mặt hàng này gia tăng đột biến trong dịp Tết Nguyên Đán. Bên cạnh đó, một số mặt hàng trong lĩnh vực xây dựng có mức tiêu thụ tăng cao, như: sắt thép thô tăng 47,6%; thép thanh, thép góc tăng 25,8%; xi măng tăng 19,8%; điện sản xuất tăng 13,6%...

Xét theo địa phương thì tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu cả nước với mức tăng 578,8%, nguyên nhân là do nhà máy Samsung Electric Thái Nguyên trong quá trình đi vào hoạt động, đẩy mạnh sản xuất. Tiếp theo là các tỉnh: Hải Phòng tăng 16,9%; Quảng Nam tăng 11%; Vĩnh Phúc tăng 10,5%; Quảng Ninh tăng 10,4%; Đà Nẵng tăng 9,4%; Hà Nội tăng 9,4%; Đồng Nai tăng 8,5%; Bình Dương tăng 5,5%...

Trong tháng 1/2015, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu vào một số ngành là: Sản xuất kim loại tăng 64,1%; sản xuất xe có động cơ tăng 56,9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 42,5%; dệt tăng 32,5%; sản xuất thiết bị điện tăng 23,4%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 18,8.

Trong khi đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/02/2015, tăng 11,3% so với cùng thời điểm năm 2014, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn là: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 122,3%; sản xuất đồ uống tăng 59,3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 56,6%; sản xuất trang phục tăng 31,5%; sản xuất kim loại tăng 22,6%.

Báo cáo cũng cho thấy, chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/02/2015 tăng 6% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 2%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 3,7% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,7%.

Đối với tình hình sử dụng lao động tại các đị phương tại thời điểm 01/02/2015 so với cùng thời điểm năm trước, như sau: Thái Nguyên tăng 142,9%; Hải Dương tăng 10,5%; Đồng Nai tăng 6,8%; Quảng Nam tăng 5,5%; Hải Phòng tăng 4,6%;Vĩnh Phúc tăng 3,8%; Quảng Ngãi tăng 3,1%; Bà Rịa Vũng Tàu tăng 3,7%; Đà Nẵng tăng 2,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,9%; Cần Thơ tăng 1,4%; Hà Nội tăng 1,1%.