Nỗ lực bền bỉ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Diễn đàn Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tập đoàn Meta tổ chức hôm nay (ngày 9/11).

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quan đối tác trong và ngoài nước, để huy động nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, rào cản để có thể nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành công…”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu tại Diễn đàn.

Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ngày càng đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với quá trình phát triển của mỗi quốc gia. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khẳng định chủ trương này tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, nhằm mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của mỗi quốc gia
Diễn đàn Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số thu hút sự tham dự của nhiều đại biểu đến từ các tổ chức, doanh nghiệp (nguồn: mpi)

Thời gian qua, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư, phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nỗ lực bền bỉ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan dự thảo, trình Chính phủ, Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, như: Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; các chiến lược, chương trình hành động về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn phối hợp với các tổ chức quốc tế, như: USAID, UNDP, GIZ, JICA, JETRO… và các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Nhận thấy tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, ngay từ đầu năm 2021, thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động ban hành Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu 100% doanh nghiệp Việt Nam đều được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số điển hình thành công.

Sau gần 2 năm thực hiện, Chương trình đã phối hợp với USAID, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động cụ thể với hàng triệu lượt tiếp cận thông tin về Chương trình và đạt được một số kết quả tích cực ban đầu, tạo niềm tin, động lực lan tỏa cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giúp họ tự tin, có hướng đi đúng, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức khi triển khai chuyển đổi số.

Tiếp sức gỡ khó cho doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Qua cuộc khảo sát gần đây do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với USAID thực hiện về chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn, rào cản để tiến hành chuyển đổi số. Cụ thể, 60,1% doanh nghiệp phản ánh rào cản mà họ gặp phải khi chuyển đổi số là lo ngại chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ còn cao; 52,3% doanh nghiệp phản ánh khó khăn về thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng công nghệ số, thay đổi thói quen của doanh nghiệp, người lao động.

Từ thực tế trên, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quan đối tác trong và ngoài nước, để huy động nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, rào cản để có thể nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành công.

Chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của mỗi quốc gia
Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp để triển khai mạnh mẽ các chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nguồn: mpi)

Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, trong quá trình phát triển hiện nay, việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có ý nghĩa hết sức quan trọng, khi mà hơn 800.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, những đơn vị kinh tế linh hoạt, cần khả năng thích ứng cao, cần không ngừng nâng cao năng lực để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Song song với Chương trình chuyển đổi số, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chủ động nghiên cứu, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp; tích cực triển khai hoàn thiện cơ sở vật chất của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia để triển khai các hoạt động hỗ trợ, kết nối, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các chương trình kết nối đầu tư, đổi mới sáng tạo, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp để triển khai mạnh mẽ các chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…”, Thứ trưởng Trần Duy Đông nhấn mạnh.../.