Đa số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021, của Công ty cổ phần chứng khoán Thiên Việt, mã chứng khoán TVS niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) không đồng ý chuyển giao dịch cổ phiếu sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, với 17 phiếu, tương đương tỷ lệ 47,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vừa diễn ra, đồng ý, nhưng có tới 19 phiếu, tương đương với tỷ lệ 52,94% cổ phần có quyền biểu quyết không đồng ý, cổ đông TVS đã không đồng ý đề xuất của Hội đồng quản trị của TVS về chuyển giao dịch cổ phiếu TVS tạm thời từ HOSE sang HNX, nhằm khắc phục những rủi ro của tình trạng nghẽn mạng hệ thống giao dịch trên HOSE.

Đa số cổ đông muốn cổ phiếu TVS vẫn giao dịch trên HOSE

Tại đại hội, ngoài đề xuất chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6% bằng tiền, TVS còn đề xuất cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 9%. Tuy nhiên, ý kiến từ cổ đông cho rằng, cổ phiếu TVS có thanh khoản, nhưng tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành thấp, nên TVS cần trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng thanh khoản cho cổ phiếu, đồng thời giúp Công ty giữ lại tiền mặt để tái đầu tư.

Giải đáp kiến nghị trên của cổ đông, ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị của TVS cho biết, Hội đồng quản trị đánh giá, vẫn có một bộ phận cổ đông muốn nhận cổ tức bằng tiền, nên Công ty giữ cách chia cổ tức truyền thống là vừa bằng tiền, vừa bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, các cổ đông vẫn có quyền biểu quyết lại về cách chia cổ tức.

“Với tỷ lệ trả cổ tức 15%, trong đó 9% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền, nhà đầu tư vừa có cổ phiếu để nắm giữ hoặc giao dịch trên thị trường, vừa có tiền mặt để sử dụng…”, bà Bùi Thị Kim Oanh, thành viên Hội đồng quản trị của TVS giải trình thêm.

Chốt lại, cùng với thông qua chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 6% bằng tiền, cổ đông của TVS thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 9%.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch đạt 251 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo báo cáo tài chính riêng quý I/2021, TVS đạt hơn 140,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 79,1 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh trong quý đầu tiên của năm nay, theo nhìn nhận của Tổng giám đốc TVS Nguyễn Thanh Thảo là rất khả quan.

Đại hội quyết uỷ quyền cho Hội đồng quản trị của TVS thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền và/hoặc bằng cổ phiếu, với tỷ lệ không quá 10% tuỳ thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế./.