Cùng chung tay xây dựng một nền kinh tế xanh toàn diện
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

7 nội dung chính được bàn tại VBF 2023

Kết luận Diễn đàn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp và các bộ, ngành đã có những ý kiến trao đổi, thảo luận rất xác đáng, đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề. Bộ trưởng tóm lược 7 nội dung lớn được đề cập tại Diễn đàn gồm:

Về hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư cho tăng trưởng xanh: cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận nhiều chính sách, biện pháp cải cách đã được Chính phủ xây dựng, điều chỉnh phù hợp với tình hình mới. Khung pháp lý về tăng trưởng xanh ngày càng được hoàn thiện, các chính sách ưu đãi ngày càng đa dạng.

"Tuy nhiên, Chính phủ cần tiếp tục rà soát, cải cách khâu thực thi, tối ưu hóa các thủ tục hành chính liên ngành; đồng thời, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin, chính sách, quy định về môi trường, kinh tế xanh và phát triển bền vững; tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật", Bộ trưởng nói.

Về phát triển kinh tế số, Bộ trưởng cho biết, đang xem xét xây dựng khung pháp lý toàn diện, bao trùm về hòa nhập số và cạnh tranh trong nền kinh tế số, an ninh mạng, giao dịch điện tử, định danh điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân; tăng cường hợp tác công tư, thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng số; phát triển đội ngũ nhân tài số, xây dựng xã hội số; ưu tiên các công nghệ nền tảng, như: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và phát triển phần mềm.

Về điện/năng lượng, các nội dung được đề cập là nghiên cứu điều chỉnh thể chế và cơ sở hạ tầng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (điện hydro xanh, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, điện khí/LNG); xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng tiên tiến, đảm bảo nguồn điện phụ tải; hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế thị trường để phát triển pin dự trữ năng lượng sạch; khuyến khích áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng; sớm thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Về thị trường vốn, Bộ trưởng cho biết, cần cải cách thị trường vốn để thúc đẩy đầu tư, kiểm soát tín dụng để đảm bảo an toàn hệ thống tài chính; phát triển thị trường tài chính “xanh”, giải quyết hiệu quả những biến động liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp và lĩnh vực bất động sản, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn và nguồn lực cho phát triển bền vững; tăng cường cơ chế giám sát, điều tiết và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Về thuế và hải quan, cần sớm xây dựng các giải pháp ứng phó với tác động của thuế tối thiểu toàn cầu; xem xét ưu đãi thuế cho các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường và các phương tiện giao thông ít phát thải như xe điện; đẩy nhanh thủ tục hải quan tại các cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu chính.

Về y tế, cần xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và lộ trình triển khai cơ sở y tế xanh, bền vững; đảm bảo hệ thống quản lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; ứng dụng công nghệ xanh, năng lượng sạch trong xử lý chất thải y tế; xây dựng cơ sở dữ liệu toàn diện để theo dõi tác động của biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí đến sức khỏe; tăng cường chuyển giao công nghệ để sản xuất thuốc trong nước; nghiên cứu dỡ bỏ một số yêu cầu đặc thù của quốc gia để hài hòa quy trình quản lý của Việt Nam với các tiêu chuẩn khu vực và toàn cầu.

Về du lịch, cần tăng cường phục hồi và phát triển du lịch; thúc đẩy các mô hình phát triển du lịch bền vững, du lịch sinh thái; xây dựng tiêu chí và triển khai dán nhãn du lịch xanh cho các cơ sở kinh doanh du lịch; xem xét đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, miễn thị thực cho các nước phát triển và các nước có nhiều khách du lịch.

Cộng đồng doanh nghiệp ngày càng thể hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình

Bộ trưởng cho biết, trong quá trình thảo luận, đại diện các bộ, ngành cũng đã có những ý kiến phản hồi và trao đổi cụ thể, chi tiết, đúng trọng tâm. Qua đó, làm rõ hơn các nội dung mà các bên cùng quan tâm, đặt ra yêu cầu cần tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là trong các vấn đề kinh tế xanh, kinh tế tuần toàn, kinh tế tri thức, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đánh giá cao kiến nghị của các hiệp hội doanh nghiệp và Nhóm công tác của VBF đã tham mưu cho Chính phủ các giải pháp, nhằm triển khai hiệu quả Chiến lược tăng trưởng xanh và thực hiện tốt các cam kết về phát triển bền vững, Bộ trưởng khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng thể hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định, giá trị doanh nghiệp tăng song hành cùng trách nhiệm “xanh” và trách nhiệm xã hội. "Vì vậy, tôi mong muốn các nhà đầu tư đang có ý tưởng, bắt đầu khởi sự kinh doanh hay khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo sẽ hướng tới phát triển xanh, bền vững, có sự lan tỏa, gắn kết với cộng đồng để cùng chung tay xây dựng một nền kinh tế xanh toàn diện, hướng tới đạt được mục tiêu hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường", Bộ trưởng kỳ vọng.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành, địa phương sẽ nghiêm túc tiếp thu những chỉ đạo sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ để triển khai, xử lý hiệu quả các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể trong xây dựng và thực thi pháp luật./.