Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan; đồng chí Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ; đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Đoàn Thanh niên một số cơ quan thuộc Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang…

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Cơ quan, nơi hội tụ và tỏa sáng trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của đoàn viên thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cơ quan lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới.

XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN VỮNG CHẮC

Theo dự thảo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2017-2022, được sự chỉ đạo sát sao của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn và chiều sâu, tạo ra sự chuyển biến tương đối tích cực, thực sự nâng cao chất lượng công tác thanh niên, đóng góp vào sự phát triển của tổ chức đoàn trong cơ quan cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn chung của cơ quan.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ VII thành công rực rỡ
Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ ngành kế hoạch và đầu tư

Trong đó, các nhiệm vụ công tác về tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác đoàn viên cơ bản được hoàn thành tốt, tạo được khí thế nhất định trong phong trào thanh niên cơ quan. Nhiều cơ sở đoàn thực sự tích cực, chủ động liên kết, phối hợp, xây dựng mô hình hoạt động phong phú, có ý nghĩa.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai có hiệu quả, gắn với các phong trào của Đoàn; các nội dung của cuộc vận động từng bước gắn với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào của Đoàn đã có những chuyển biến tích cực trong đoàn viên, thanh niên ở bước làm theo Bác, nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính.

Các hoạt động thuộc 4 Phong trào thanh niên và 3 Chương trình hành động được tổ chức đa dạng, phong phú về hình thức và đối tượng tiếp cận. Đoàn Thanh niên Bộ đã chủ trì, phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thành công các hoạt động thiện nguyện, xây dựng 10 công trình thanh niên tại các địa phương, mở rộng các nhóm đối tượng hỗ trợ từ thiếu niên, nhi đồng, tới các nhóm người yếu thế; triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại các tỉnh biên giới, hải đảo, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về quốc phòng an ninh của tổ quốc.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ VII thành công rực rỡ
Đồng chí Kim Ngọc Thanh Nga, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư khóa VI điều hành đại hội

Trong giai đoạn 2017-2022, tuổi trẻ thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặc biệt được tham gia triển khai nhiều hoạt động về đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đối với việc tiếp cận, tham gia Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư mà Đảng, Chính phủ đã đặt ra. Đại diện thanh niên, đoàn viên của Bộ đã chủ trì tổ chức, triển khai nhiều hoạt động đa dạng như: thu hút và xây dựng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam kết nối hàng nghìn chuyên gia, trí thức người Việt trên toàn cầu; tổ chức các Diễn đàn Quỹ đầu tư trong khu vực và trên thế giới; tổ chức các hoạt động kết nối, các cuộc thi ý tưởng đổi mới sáng tạo; tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp,...Đây là những hoạt động mới và khó, đòi hỏi tâm huyết, sự nỗ lực, sức sáng tạo của thanh niên, tuổi trẻ Bộ. Qua đó cũng góp phần rèn luyện tư duy sáng tạo, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức của các cán bộ trẻ.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, góp phần ổn định tổ chức, đặt nền móng cho sự phát triển vững mạnh của Đoàn Thanh niên Bộ và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua là sự thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trong toàn thể các đơn vị thuộc Bộ. Đồng thời, ghi nhận sự năng động, nhiệt tình, sáng tạo và đoàn kết thống nhất cao của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ. Sự đồng tâm, góp sức của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên các đơn vị. Nhiều phương thức hoạt động, cách làm mới đã nhận được sự ủng hộ, quan tâm của các cơ sở đoàn, của đoàn viên, thanh niên và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ VII thành công rực rỡ
Các đại biểu nhất trí cao tại Đại hội

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề ra khẩu hiệu hành động là “Tuổi trẻ Bộ Kế hoạch và Đầu tư bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh”. Trong đó, bồi dưỡng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; phát triển lành mạnh, toàn diện về trí tuệ, thể chất, tinh thần. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình để ngày càng có nhiều hơn lớp thanh niên tiên tiến.

Bên cạnh đó, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng; lực lượng xung kích cách mạng; trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

TẬP TRUNG NÂNG CAO TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO ĐỨC

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, để đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới, khẳng định được vai trò, vị thế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tiến trình phát triển bền vững, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, tất cả các đồng chí đoàn viên thanh niên cần phải nỗ lực không ngừng, phấn đấu vươn lên, trước hết tập trung vào nâng cao trí tuệ và đạo đức.

“Dù hiện tại, với vai trò là Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhưng tinh thần và sức trẻ của thanh niên như ngọn lửa khát vọng luôn cháy trong tôi”, Bộ trưởng truyền cảm hứng.

Nhắc lại về lời phát biểu trước Tỉnh uỷ khi đảm nhận vị trí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận năm 2009, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, khi về Ninh Thuận ông không có gì ngoài hai bàn tay trắng cùng ba thứ là: khát vọng, trái tim lửa và tâm sáng. Đây cũng là ba điều Bộ trưởng mong muốn gửi gắm đến các đoàn viên thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

“Một khát vọng vươn lên tầm cao hơn, không thoả mãn với những gì đang có, một trái tim nóng, nói là phải làm, làm phải được và một tâm sáng là sẵn sàng cống hiến, không vụ lợi”, Bộ trưởng nói.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã phát biểu chỉ đạo và bày tỏ vui mừng trước các kết quả, thành tích mà Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022. “Trong thành tích chung của Đoàn Khối có sự đóng góp của Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ở mỗi mặt công tác, Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn đầu tư nhiều công sức để đạt được những kết quả đáng khích lệ”, đồng chí Tùng nhấn mạnh.

Nêu một số định hướng cho hoạt động đoàn của Bộ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bùi Hoàng Tùng tin tưởng và kỳ vọng, Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, nỗ lực cống hiến để tổ chức Đoàn là người bạn gần gũi, phát huy được sức trẻ của thanh niên. Đồng thời, cán bộ Đoàn phải có khả năng truyền cảm hứng tới đoàn viên chứ không phải mệnh lệnh hành chính, do đó, xác định cán bộ đoàn là cơ hội quý báu để phát triển, những khó khăn trong công tác Đoàn cần vượt qua để trưởng thành trong công tác chuyên môn.

Tại Đại hội, các đoàn viên thanh niên đã bầu ra 21 Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ khoá VII, nhiệm kỳ 2022-2027 cùng 8 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư khoá VII diễn ra sau đó cũng đã bầu ra 7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 1 đồng chí Bí thư, 2 đồng chí Phó Bí thư, 7 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Thanh niên Bộ khoá VII./.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ VII thành công rực rỡ
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ VII thành công rực rỡ
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ VII thành công rực rỡ
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ VII thành công rực rỡ