Đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả triển khai dự án trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Xin ông cho biết tình hình triển khai dự án đầu tư của các KCN tỉnh Vĩnh Phúc trong tháng 7/2023?

Ông Nguyễn Công Thắng: Tính đến ngày 15/7/2023, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 464 dự án, gồm 105 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 31.689,09 tỷ đồng và 359 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 6.232,43 triệu USD.

Trong tháng 7/2023 các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã có thêm 1 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lũy kế đến ngày 15/7/2023, tại các KCN của Tỉnh có 399 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm 329 dự án FDI và 70 dự án DDI, chiếm 86% tổng số dự án đầu tư.

Trong số 65 dự án chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có 15 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 3,2% tổng số dự án; 42 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 9% tổng số dự án; 3 dự án đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, chiếm 0,8% tổng số dự án và 5 dự án đang giãn tiến độ, làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án.

Trong tháng 7/2023, vốn thực hiện của các dự án FDI là 38,23 triệu USD, nâng vốn thực hiện dự án FDI trong 7 tháng đầu năm 2023 là 260,79 triệu USD, đạt 103% so với cùng kỳ năm 2022 và 71% so với kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến ngày 15/7/2023, vốn thực hiện của các dự án FDI là 3.681,23 triệu USD, đạt 59% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Trong tháng 7/2023, vốn thực hiện của các dự án đầu tư DDI là 90 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện của các dự án này trong 7 tháng đầu năm 2023 là 859,15 tỷ đồng, đạt 103% so với cùng kỳ năm 2022 và 45% kế hoạch năm 2023.

Lũy kế đến ngày 15/7/2023, vốn thực hiện của các dự án DDI là 12.983,06 tỷ đồng, đạt 41% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

PV: Tháng 8 này, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc sẽ triển khai các dự án trong KCN như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Công Thắng: Trong tháng 8/2023, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến sẽ có thêm 2-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 38-45 triệu USD và các dự án đầu tư DDI đạt khoảng 80 tỷ đồng.

Theo đó, Ban Quản lý tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án đang triển khai xây dựng trong các KCN của Tỉnh, kịp thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư để nhanh chóng đưa dự án đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất./.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả triển khai dự án trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Toàn cảnh KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc