Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm 2023 (từ ngày 1-15/1) đạt 28,26 tỷ USD, giảm nhẹ 0,8% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2022.

So với cùng kỳ năm 2022, xuất nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 1/2023 giảm 4,1%, tương ứng giảm 1,22 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu tăng nhẹ 2,9%; nhập khẩu giảm 10,6%.

Trong 15 ngày đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 20,19 tỷ USD, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 8,07 tỷ USD, lần lượt giảm 0,5% và 12,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, trong kỳ 1 tháng 1/2023, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 735 triệu USD.

Riêng tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 1/2023 đạt gần 14,5 tỷ USD, giảm 5,3% so với kỳ 2 tháng 12/2022, do một số nhóm hàng giảm, như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 28,5%; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng khác giảm 17,3%; gỗ & sản phẩm gỗ giảm 20,2%...

Diễn biến tích cực của cán cân thương mại hàng hóa nửa đầu tháng 1/2023

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 15 ngày đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 1 tháng 1/2023 đạt 10,8 tỷ USD, giảm 1,3% so với nửa cuối tháng 12/2022, nhưng tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 74,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trái ngược với đà giảm của xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 1/2023 tăng 4,4% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12/2022, khi đạt 13,76 tỷ USD, do một số nhóm hàng tăng, như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 39,6%; dầu thô tăng 157,8%; xăng dầu các loại tăng 70,2%...

Diễn biến tích cực của cán cân thương mại hàng hóa nửa đầu tháng 1/2023

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn trong 15 ngày đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,38 tỷ USD, tăng 14,3% so với nửa cuối tháng 12/2022, nhưng giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 68,2% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước…/.