Cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2023 (từ ngày 1-15/5/2023) đạt 23,89 tỷ USD, giảm 10,8% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4/2023.

Kết quả trên đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đến hết ngày 15/5 đạt 230,59 tỷ USD, giảm 15,4%, tương ứng giảm 42,1 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 160,26 tỷ USD, giảm 15,1.

Trong kỳ 1 tháng 5/2023, tuy cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 988 triệu USD, nhưng lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/5, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 6,57 tỷ USD.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2023 đạt 11,45 tỷ USD, giảm 21,3% so với kỳ 2 tháng 4/2023. Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 5/2023 giảm là do một số nhóm hàng: điện thoại các loại & linh kiện giảm giảm 38,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác 25,7%; sắt thép các loại giảm 44,1%...

Như vậy, tính đến hết 15/5/2023, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 118,58 tỷ USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đến hết ngày 15/5 giảm 15,4%

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/5/2023 so với cùng kỳ năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2023 đạt 12,44 tỷ USD, tăng 1,7% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4/2023.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 5/2023 tăng so với kỳ 2 tháng 4/2023 chủ yếu ở một số nhóm hàng: dầu thô tăng 40,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác tăng 4,6%...

Như vậy, tính đến hết ngày 15/5, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 112,01 tỷ USD, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đến hết ngày 15/5 giảm 15,4%

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/5/2023 và cùng kỳ năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 8,18 tỷ USD, tăng 4% so với kỳ 2 tháng 4/2023. Tính đến hết ngày 15/5, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 73,09 tỷ USD, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 65,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước…/.