(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 21, tháng 7 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Nguyễn Xuân Huynh,

Khoa Quản trị và kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Nguyễn Thị Kim Liên,

Trường Đại học Thành Đông