Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cho biết GGGI đã bắt đầu hợp tác với Việt Nam từ năm 2011 và hỗ trợ Việt Nam ​​về xây dựng Chiến lược tăng trưởng xanh, các chương trình phát triển năng lực thể chế.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương tiếp ông Per Bertilsson

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và GGGI ngày càng được mở rộng. Hiện nay, GGGI đang thực hiện dự án “Hướng dẫn đầu tư cho Tăng trưởng xanh”. Đây là dự án hợp tác 3 bên: Bộ Kế hoạch và Đầu tư – GGGI – UNDP. Tháng 6/2015, dự án đã hoàn thành dự thảo Hướng dẫn đầu tư cho tăng trưởng xanh.

Bên cạnh đó là dự án “Nước và tăng trưởng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long”. Dự án thực hiện từ năm 2013 với việc cung cấp các chuyên gia hỗ trợ Ủy ban sông Mê Kông xây dựng các chính sách sử dụng nước bền vững cho đồng bằng sông Mê Kông. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2016. Ngoài ra GGGI hỗ trợ dự án “Đô thị tăng trưởng xanh” với mục tiêu giúp Bộ Xây dựng soạn thảo Chiến lược đô thị tăng trưởng xanh và xây dựng bộ chỉ số đô thị xanh cho Việt Nam. Thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ mở rộng hợp tác với Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu trong nhiều lĩnh vực hơn nữa.

Ông Per Bertilsson cho biết, hiện nay các chuyên gia của GGGI đã hoàn thành xong dự thảo số “0”, khung kế hoạch hợp tác với Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Các chuyên gia của GGGI đang nghiên cứu và sửa đổi trước khi chuyển cho phía Việt Nam. Nội dung sơ bộ của khung kế hoạch hợp tác, theo dự kiến, trong thời gian 2 năm đầu 2016-2017, GGGI sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực chính: kế hoạch tăng trưởng xanh; đô thị tăng trưởng xanh và sử dụng nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn từ năm 2017-2020, phía GGGI sẽ xem xét khả năng mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương cảm ơn sự hỗ trợ của GGGI và đề nghị thời gian tới, GGGI xem xét hỗ trợ kinh phí cho Việt Nam nói chung và xây dựng, triển khai dự án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng đối với việc hỗ trợ một số tỉnh xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020. Thứ trưởng hy vọng sự hợp tác giữa GGGI và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày càng chặt chẽ.