Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân (theo hình thức ghi thu ghi chi) kế hoạch đầu tư công vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 8 tháng đầu năm 2022 trung bình cả nước mới chỉ đạt 15,48% kế hoạch vốn được giao. Đây là mức rất thấp. Trong đó, tỷ lệ giải ngân bình quân chung của các địa phương là 11,5% kế hoạch vốn, trong khi con số này ở của các bộ, ngành là 22,94%.

Đáng chú ý, có đến 6 bộ, 8 địa phương chưa giải ngân được đồng vốn nào theo kế hoạch. Ngoài ra, Bộ Tài chính nhận được văn bản đề xuất trả kế hoạch vốn năm 2022 của 17 bộ, địa phương với tổng trị giá 6.827 tỷ đồng.

Giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài mới đạt 15,48% kế hoạch
Theo Bộ Tài chính, có đến 6 bộ, 8 địa phương chưa giải ngân được đồng vốn nào theo kế hoạch (ảnh: MOF)

Để khắc phục tình trạng chậm trễ trên, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, trong đó phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn trong nước và vốn ngoài nước) năm 2022 đạt 95-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sớm rà soát việc phân bổ, tiến độ giải ngân của từng dự án, trên cơ sở đó thực hiện điều chuyển kế hoạch sang các dự án khác trong nội bộ có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; đồng thời, căn cứ tình hình thực tế giải ngân, trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022 được giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, sớm có văn bản đề xuất điều chỉnh gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để góp phần đạt được mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các tổ chức trên chỉ đạo các chủ dự án, Ban quản lý dự án thuộc và trực thuộc khẩn trương hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án; giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc đấu thầu hợp đồng, xin ý kiến “không phản đối” của nhà tài trợ, đặc biệt là các tranh chấp hợp đồng (nếu có) để có khối lượng hoàn thành, gửi Kho bạc Nhà nước để được xác nhận kiểm soát chi, đủ điều kiện thanh toán; phối hợp với Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) trong việc giải ngân; chủ động báo cáo cơ quan chủ quản và bộ, ngành liên quan về các vướng mắc phát sinh trong từng khâu thực hiện dự án để có biện pháp xử lý kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị tổng hợp và gửi lại Bộ Tài chính trước ngày 10/10/2022 báo cáo tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các dự án thuộc phạm vi quản lý 9 tháng đầu năm 2022 và ước cả năm, bao gồm kế hoạch vốn năm 2021 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 (chi tiết đến từng dự án); nêu rõ các khó khăn vướng mắc, nguyên nhân ảnh hưởng trong công tác giải ngân vốn vay nước ngoài từ đầu năm đến nay và đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022./.